Maleri av en baby på fanget til en kvinne i blå kjole. Begge har en gyllen glorie rundt hodet. På bordet foran kvinnen ligger en tykk bok oppslått.
Jesus på fanget til moren Maria. Maria blir også kalt jomfru Maria. Det er fordi kristne tror hun ble gravid med Jesus gjennom et mirakel skapt av Gud.
Maleri av Maria og Jesus.
Av .

Jesus er en viktig person i kristendommen. Han er utgangspunktet for kristendommen som en egen religion. Han blir også kalt Jesus Kristus.

Kristne tror at Jesus er Guds sønn og at han kom til Jorden som et menneske. Oppgaven hans var å frelse menneskene. Forskere mener han ble født rundt 6 fvt. og døde rundt 30 evt.

De viktigste tekstene om Jesus finner man i Bibelen, i Det nye testamentet.

Jesu liv

Maleriav Jesus og disiplene.
Ifølge Bibelen hadde Jesus 12 elever, som ble kalt disipler. På bildet er Jesus sammen med disiplene sine.

Bibelen forteller at Jesus ble født i byen Betlehem. Det skal ha skjedd rundt 6 fvt. Han var jødisk, og vokste opp i byen Nasaret i Galilea, som er et område i det som i dag er Israel. Moren hans het Maria. Hun blir senere kjent som jomfru Maria. Maria var gift med Josef.

Man vet lite om livet til Jesus før han ble døpt da han var ca. 30 år gammel. Etter dette begynte han å holde taler for folk. Han snakket om hvordan man best kunne følge Gud.

Jesus fikk mange følgere, og han ble oppfattet som en opprører. Han ble arrestert og dømt til døden av den romerske lederen Pontius Pilatus. Han døde på korset i Jerusalem omtrent 30 år evt.

Flere av følgerne hans begynte å reise rundt og fortelle om ham og skrev ned det han hadde gjort og sagt. På den måten ble kristendommen spredt.

Lære

I Bibelen står det at Jesus gikk rundt blant vanlige folk og fortalte om Gud. Jesus sa at alle mennesker var like overfor Gud. Man skulle ikke gjøre forskjell på folk, men møte alle med godhet og rettferdighet. Alle som gjorde en feil måtte få en ny sjanse hvis de angret. De som hadde makt eller penger, skulle dele med andre. Han mente at verken jødiske eller romerske ledere var viktigere enn Gud selv.

Jesus mente gode gjerninger er viktige. Men ingen mennesker klarer å være bare gode. Derfor trenger alle tilgivelse. Bibelen sier at alle kan få dette i gave av Gud.

De som fulgte ham hevdet at Jesus kunne helbrede syke på en overnaturlig måte, som et mirakel.

Dom og død

Jesus ble svært populær, særlig blant de fattige og syke. Mange begynte å følge ham og se på ham som en leder. Det likte ikke de som styrte. De mente han var en trussel mot den makten de hadde. Han ble også anklaget for å si at han var konge over jødene.

Dette gjorde at myndighetene arresterte ham og dømte ham til døden.

Jesus etter korsfestelsen

Ifølge Det nye testamentet døde Jesus langfredag. Første påskedag sto han opp igjen fra graven og viste seg for noen av disiplene. Det er derfor kristne feirer påske. Etter det skal han ha blitt tatt opp til himmelen for å være hos Gud. Dette markeres på Kristi himmelfartsdag.

Etter at Jesus døde, spredte læren om kristendommen seg over hele verden.

Jesus regnes som en profet i islam.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Berit S. Thorbjørnsrud
Professor, Universitetet i Oslo