Maleri av Martin Luther.
En av de største protestantiske kirkesamfunnene er den lutherske kirken. Den er oppkalt etter Martin Luther. Han spilte en viktig rolle i reformasjonen som var på 1500-tallet. Den Norske Kirke er et luthersk kirkesamfunn.
Maleri av Martin Luther.
Omslaget til en barnebibel med bilder utenpå.

I protestantismen er Bibelen grunnlaget for troen.

Foto av bokomslag.
Av .
Maleri av Jesus' fødsel.
Etter innføringen av kristendommen i Norden ble julen en fest til minne om Jesu fødsel.
Maleri av Jesus' fødsel.
Av .

Protestantisme er en av de tre hovedretningene innenfor kristendommen. De to andre er katolisismen og den ortodokse kirke.

Protestantismen oppsto etter reformasjonen på 1500-tallet. Denne bevegelsen delte seg i tre:

 • lutherske kirkesamfunn
 • reformerte kirkesamfunn
 • Den anglikanske kirke

I dag er protestantismen den vanligste formen for kristendom i Nord-Europa, Nord-Amerika og Australia.

Det er omtrent 800 millioner protestanter i verden.

Det finnes mange forskjellige protestantiske retninger. Noen eksempler er

 • Den norske kirke (evangelisk-luthersk)
 • Frikirken (Den Evangelisk Lutherske Frikirke)
 • Pinsebevegelsen
 • Baptistkirken
 • Metodistkirken

Martin Luther

Martin Luther startet reformasjonen. Han levde i Tyskland fra 1483 til 1546. Han var prest i Den katolske kirke, men var uenig i mye av det som kirken drev med.

Martin Luther mente at paven og kirken ikke fulgte det som sto i Bibelen. Han kritiserte kirken og mente den var for opptatt av penger og makt. Dette førte til at han ble utestengt.

Luther mente også at Bibelen burde oversettes fra latin og til språk som folk flest forstod. Han var med på å oversette Bibelen til tysk.

Reformasjonen

Mange støttet Luther, og ville forandre kirken. Disse samlet seg i det som ble kalt reformasjonen. Reformasjon betyr forandring eller forbedring. Reformasjonen gjorde at det ble dannet nye kirkesamfunn og at Den katolske kirke fikk mindre makt.

De nye kirkene blir kalt protestantiske kirker.

Lære

I protestantismen er Bibelen det eneste grunnlaget for troen.

Protestantene tror på Gud, Jesus og Den hellige ånd. Dette kalles treenigheten.

I følge protestantisk tro er ingen mennesker mer hellige enn andre. Hvert enkelt menneske kan selv få kontakt med Gud når de tror. De kan selv lese og tolke Bibelen. Derfor er det ingen helgener i protestantismen, slik det er i katolisismen og den ortodokse kirke. Det er heller ikke klostre.

Religiøst liv

Sakramenter er hellige handlinger som skal gi velsignelse fra Gud. De protestantiske kirkene har to sakramenter: dåp og nattverd. Den katolske og ortodokse kirke har sju.

Alle høytidene som feires er knyttet til de viktigste hendelsene i livet til Jesus. De viktigste høytidene er

 • Jul – til minne om da Jesus ble født
 • Påske – til minne om da Jesus ble korsfestet og sto opp fra de døde
 • Pinse – til minne om da Gud sendte den Hellige ånd ned til disiplene. Pinsen blir også kalt kirkens bursdag

Reformasjonen ble innført i Norge på 1500-tallet. Før dette var Norge et katolsk land. Frem til 2012 var Den norske kirke statskirke.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Berit S. Thorbjørnsrud
Professor, Universitetet i Oslo