Fotografi tatt ovenfra av en stor, rund plass med mange bygninger rundt.

Bildet viser Petersplassen i Roma. Petersplassen er en del av Vatikanstaten, hvor paven holder til. Paven er øverste leder av Den katolske kirke.

Fotografi
Av /Flickr.
Lisens: CC BY 2.0

Den katolske kirke er verdens største kirkesamfunn. Den kalles også Den romersk-katolske kirke. De som tilhører Den katolske kirke kalles katolikker.

Den katolske kirken, eller katolisismen, er den største av de tre hovedretningene i kristendommen. De to andre er den ortodokse kirke og protestantismen.

Den katolske kirke blir ledet av paven. Paven bor i Vatikanet i Roma i Italia. Vatikanet er en egen stat og blir kalt Vatikanstaten.

Alle som er døpt katolsk regnes som medlemmer i Den katolske kirke.

I 2020 hadde kirken cirka 1,36 milliarder medlemmer.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Berit S. Thorbjørnsrud
Professor, Universitetet i Oslo