En kvinnelig og en mannlig prest står foran to konfirmanter i en kirke. Den ene konfirmanten kneler foran en av prestene, som har hånden på hodet hennes. Den andre konformanten sitter på en stol. Begge konfirmantene har på seg hvite kjortler.
Konfirmasjon er en overgangsrite. Handlingen markerer overgang fra barn til voksen.

En rite er en symbolsk handling som har med tradisjon, skikk eller tro å gjøre. Det kan for eksempel være å feire jul, å gifte seg eller å feire 17. mai.

Ritualer har også med tradisjoner eller tro å gjøre. Ritualer er faste handlinger som følger et bestemt mønster.

Rite og ritual brukes ofte om hverandre, men det er ikke helt det samme. En rite består av flere ritualer.

For eksempel er å feire 17. mai en rite, mens å gå i 17. mai-toget er et ritual. Dåp er en rite, mens selve handlingen som gjøres under dåpen er ritualet.

Forskjellige typer riter

Det finnes ulike typer riter, for eksempel:

  • Kalenderriter: Riter som utføres på samme dag hvert år, som nyttårsfeiring.
  • Overgangsriter: Riter som utføres når mennesker går fra én status til en annen, som bryllup eller konfirmasjon.
  • Innvielsesriter: En type riter som markerer at noen har blitt tatt opp i et fellesskap. Et eksempel er speiderløftet som nye speidere avlegger.
  • Kriseriter: Riter som blir utført i triste og vanskelige situasjoner. Rosetogene som mange gikk i etter terrorangrepet i Norge 22. juli er eksempel på kriserite.

I religion

Et bord er dekket på til fem personer. Det er tallerkener med mat, men ingen har begynt å spise. Fire personer sitter rundt bordet med hodene bøyd. En kvinne har reist seg og står med hendende foldet og hodet bøyd.

Å be for maten er et ritual.

Foto av bønn ved et matbord.
Av /NTB.

Riter og ritualer er viktig i alle religioner. Gjennom ritene viser mennesker sin tro, styrker fellesskapet eller ærer sin gud, guder, helgener eller helt spesielle mennesker. Alle kjente religioner har riter og ritualer.

En religiøs rite kan være å gå til messe på søndager i Den katolske kirken, eller å feire jødisk pesach. I islam er for eksempel ramadan en rite.

Et religiøst ritual kan være å be en bønn før man spiser eller tenne et lys i kirken.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Bente Groth
Religionshistoriker