Å være religiøs betyr at man tror på en eller flere guder, på andre overnaturlige krefter eller vesener. De fleste religiøse mennesker er også tilhengere av en bestemt religion. Et annet ord for religiøs kan være troende.

En religiøs tekst er først og fremst en tekst man tror er gitt til menneskene av en eller flere guder. Slike tekster inneholder oftest leveregler og lover. De er gjerne knyttet til en bestemt person, som Moses eller Muhammed. I tillegg regnes mange tekster som er skrevet av kjente prester, filosofer, rabbinere eller islamske lærde for hellige.

Tekster som stammer fra Buddha regnes også som hellige. I hinduismen er mange religiøse tekster, som Vedaene, så gamle at man ikke vet hvordan de ble til.

I noen religioner er det å tro på en eller flere guder viktigst for å kunne kalle seg religiøs. I andre religioner er hvordan man velger å leve også viktig. Det kan være å feire sin religions helligdager, eller holde reglene for hva man kan spise. Det kan også være regler for når man skal be, faste eller meditere.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Bente Groth
Religionshistoriker