Maleri.

På bildet er Jesus i midten. Gud er vist som de to hendene øverst på bildet. Den hellige ånd er vist som en due.

Maleri.
Av .

I kristendommen er det kun én gud. Det er fortellinger om Gud i Bibelen. Ifølge Bibelen skapte Gud himmelen og Jorden, og alle plantene og dyrene. Deretter skapte han mennesket.

De kristne tror at Gud passer på menneskene og verden. Han følger med på det som skjer.

Gud bor i himmelen. Der er alt godt og vakkert. Gud er skjult, og menneskene kan ikke se ham. Han har vist seg for menneskene gjennom sønnen Jesus.

Treenigheten

Selv om det bare er én gud i kristendommen, viser Gud seg på tre forskjellige måter. Dette kalles den hellige treenighet. Treenigheten består av

  • Faderen, som skaper og passer på det som er blitt skapt.
  • Sønnen, som er Jesus. Han er både Gud og menneske på en gang. Jesus viser menneskene hvordan Gud er.
  • Den hellige ånd, som bringer Gud nær menneskene etter at Jesus dro opp til himmelen.

Gud og menneskene

Ifølge Bibelen er menneskene skapt i Guds bilde. Gud blåste pusten sin inn i mennesket slik at det ble levende. Det gjør dem spesielle blant alle skapningene i verden. Menneskene har stor verdi, og de har et stort ansvar. De skal passe på det Gud har skapt, og de skal være lydige.

De kristne tror at Gud elsker hvert eneste menneske. Alle mennesker er unike og like verdifulle.

Synd

Ifølge Bibelen har menneskene vært ulydige mot Gud helt fra begynnelsen av. Menneskene kan gjøre både gode og onde ting. Når man gjør det onde, blir det kalt synd. Bibelen oppfordrer menneskene til å arbeide for kjærligheten og det gode. De skal kjempe mot de kreftene som truer det gode livet på jorda.

De kristne tror at Gud tilgir menneskene som synder hvis de tror på Jesus og ber om tilgivelse. Jesus ble sendt til jorden for å frelse menneskene fra synd. Gjennom at han ofret seg og lot seg korsfeste fikk menneskene en ny sjanse.

Døden

De kristne tror at når et menneske dør, blir det overlatt til Gud. Menneskene har en sjel som lever videre etter døden.

I Bibelen står det at en dag kommer dommedag. Da skal ikke verden finnes lenger. Alle mennesker, også de som er døde, skal bli dømt av Gud. De som tror på Gud, skal få leve evig i himmelen sammen med ham.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Berit S. Thorbjørnsrud
Professor, Universitetet i Oslo