Fotografi av munker som kneler på et gulv. Munkene har svarte klær og glattbarberte hoder. De kneler i to rekker.
Buddhistiske munker ber i et kloster i Japan.
Foto av munker i Koyoto.
Av /Shutterstock.

Bønn er en måte å få kontakt med en eller flere guddommer på. I noen religioner ber man også til helgener og andre hellige personer, eller til forfedrene.

Det kan være mange grunner til å be bønner. Det kan være å be om hjelp og trøst, ønske seg noe eller takke for noe. Det kan også være for å be om unnskyldning og tilgivelse for noe galt man har gjort.

Forskjellige bønner

Hånden til en gammel kvinne som holder en bønnekrans med et kors i den ene enden.
En rosenkrans er en bønnekrans med kors som brukes av katolikker.
Av .

Det finnes forskjellige typer bønner. Noen er veldig personlige. Andre er faste bønner som læres utenat og brukes igjen og igjen. De ledes ofte av en prest eller en bønneleder. Slike bønner handler gjerne om fellesskapet. Et eksempel på en slik bønn er kristendommens Fadervår.

En annen form for bønn kalles trosbekjennelse. I en trosbekjennelse bekrefter man hva som er det viktigste i den religionen man tilhører. Den muslimske trosbekjennelsen, shahada, er et eksempel på en slik bekjennelse.

Bønn kan også ligne på meditasjon. I noen religioner er det ikke så stor forskjell på bønn og meditasjon, og noen ganger kan det man gjør, regnes både som bønn og meditasjon.

Buddhismen er en religion der meditasjon er en viktig, og spesielt for munkene i klostrene.

Ulike regler

Fader vår, du som er i himmelen!
La ditt navn holdes hellig.
La ditt rike komme.
La din vilje skje på jorden som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere.
Led oss ikke inn i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt, og makten og æren i evighet.
Amen.
I kristendommen er bønnen Fadervår den viktigste.
Av .
Lisens: CC BY SA 4.0

Hvordan og hvor man ber er forskjellig. Noen foretrekker å be stille og gjerne alene, mens andre bruker ord og bevegelser og ber sammen med andre. Noen gjør begge deler.

Mange religioner har regler for når på dagen eller på hvilke ukedager man skal be. Jødiske menn skal for eksempel be hver morgen, middag og kveld og med ansiktet vendt mot Jerusalem.

I islam er det fem bønnetider i om dagen, og både menn og kvinner skal be. Bønnene fremføres med helt bestemte kroppsbevegelser. Den som ber skal være vendt mot Mekka. Å overholde disse er en del av Islams fem søyler. For mange er det også viktig å høre fredagsbønnen i moskeen.

For katolikker er det å gå i søndagsmesse en religiøs plikt. Munker og nonner har også faste åtte faste daglige bønnetider. For vanlige folk er bønner til jomfru Maria og til forskjellige helgener viktige mange steder.

Også for protestantiske kristne kan bønn være en viktig del av hverdagen, og søndagen er en dag mange går i kirken.

I hinduismen foregår offer og bønn oftest hjemme. I buddhismen er hovedmålet å finne sannheten om livet. Både meditasjon, bønner, mantraer og opplesing av tekster er viktig for buddhister, spesielt i klostrene. Men mange ber også til både ånder og beskyttelsesguder.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Bente Groth
Religionshistoriker