Innsiden av en kirke. Mange mennesker sitter på benker med ryggen til. I enden av bildet, øverst i kirken, står presten foran et lite alter.
En prest leder en menighet og er en viktig person for medlemmene av menigheten.
Foto av et kirkerom
Av /NTB.

I kristendommen er en prest lederen av en menighet. En menighet er en samling kristne mennesker som hører til samme kirke.

Prestene har studert og kjenner godt til det som står i Bibelen. De har ansvar for det som skjer i kirken, for eksempel gudstjenester.

Prester jobber ikke bare i kirker. Det finnes også prester i for eksempel fengsler og sykehus. Prestene i Forsvaret kalles feltprester. I Den katolske kirke jobber noen prester i klostre.

Noen trossamfunn bruker ordet pastor i stedet for prest.

Utdanning

For å bli prest i Den norske kirke, må man først studere teologi i seks år. For å jobbe som prest etter utdanningen, må man gjennom en ordinasjon. En ordinasjon er å gi et løfte om at man vil forkynne Guds ord ifølge Bibelen, og selv leve etter Guds ord. Ordinasjonen foregår i kirken, og det er en biskop og flere prester som gjennomfører ordinasjonen.

I andre kristne trossamfunn kan kravene til utdanning være annerledes. Ikke alle krever ordinasjon heller.

Prestens oppgaver

En kvinne i hvit prestekjole står og snakker inne i en kirke. Hun har et bredt lilla bånd rundt halsen. Det er flere store blomsterbuketter og blomsterkranser rundt henne.
En viktig oppgave for en prest er å gjennomføre begravelser. Sokneprest Jorund Andersen i begravelsen til tidligere statsminister Kåre Willoch.
Foto av prest.
Av /NTB.

Presten har først og fremst ansvar for kirkelige handlinger som:

  • forberede og lede gudstjenester
  • dåp
  • konfirmasjon
  • bryllup
  • begravelse

Men presten er viktig for alle menneskene i menigheten. Hen skal være en person som lytter og hjelper mennesker. Det kan være alt fra samtaler om dåp og bryllup til å trøste de som er i sorg.

Presten deltar også i sosiale arrangementer som kirken er en del av eller arrangerer selv.

Inndeling

I Den norske kirke er prestene delt inn slik:

  • Biskop – den øverste lederen blant prestene i et stort område.
  • Prost – leder for prester som arbeider i et mindre område. Prosten hjelper biskopen.
  • Sogneprest – leder en eller flere kirker, har ansvaret for blant annet gudstjenestene.
  • Kapellan – er prest i en kirke. Kapellanen hjelper sognepresten.

Kvinnelige prester

En indisk mann sitter med bena i kors foran et lavt bord med et fat i gull med blomster i mange farger. Det er også andre ting av gull, som en lysestake og en bolle. Han har på seg en tradisjonell gul drakt. Bak ham kan man se fargerike girlandere som henger på veggen
I hinduismen blir den religiøse lederen også kalt prest.
Foto av en hinduistisk prest.
Av .

Det var lenge forbudt for kvinner å bli prester. Nå kan kvinner blir prester i mange trossamfunn og kirker. Den første kvinnelige prest i Den norske kirke, Ingrid Bjerkås, ble ordinert i 1961.

Ikke alle kristne er enige i at det er riktig med kvinnelige prester. Noen mener det står i Bibelen at kvinner ikke skal være prester, mens andre forstår dette på en annen måte.

Noen kirkesamfunn tillater ikke kvinnelige prester. Den katolske kirke er verdens største kirkesamfunn. Her er det det fremdeles forbudt for kvinner å være prester.

Ordet prest

Ordet prest brukes også om ledere i andre religioner enn kristendommen. For eksempel har hinduismen også prester.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Berit S. Thorbjørnsrud
Professor, Universitetet i Oslo