Portrettfoto fra 1875

Karl Marx var en tysk filosof som var viktig for utviklingen av den typen sosialisme som kalles kommunisme.

Sosialisme er ideer om hvordan man organiserer et samfunn. Den viktigste ideen i sosialisme handler om at alle skal ha samme muligheter og rettigheter.

De som følger ideene i sosialismen kalles sosialister. De er opptatt av at fellesskapet har ansvar for innbyggerne. Det er staten som skal representere fellesskapet. Det betyr for eksempel at staten skal eie skoler og sykehus. Da skal det være gratis å ta utdanning, og gratis å få helsehjelp.

For at staten skal ha penger til å drive blant annet skoler og sykehus, må folk betale skatt til staten av lønna si. Pengene fra skatten bruker staten på ting folket trenger. Dette kalles en velferdsstat.

Det finnes flere varianter av sosialisme, for eksempel kommunisme, anarkisme og sosialdemokrati. Norge, og mange andre land i Europa, er sosialdemokratier på litt forskjellige måter.

Ideer om sosialisme

Tanker om sosialisme oppstod på 1800-tallet under den industrielle revolusjon. Da ble det funnet opp maskiner og bygget fabrikker. Fabrikkeierne ble rike, og arbeiderne jobbet mye for lite penger.

Derfor ønsket arbeiderne at fellesskapet, gjennom staten, skulle ta over maskinene og fabrikkene. De tenkte at når staten fikk en god økonomi, kunne den skape et godt liv for alle. Dette nye systemet ble kalt sosialisme.

Typer

En av de som hadde ideer om dette, var den tyske filosofen Karl Marx. Han mente at arbeiderne måtte lage revolusjon for å få sosialisme. Marx mente også at arbeiderne kunne bruke vold for å ta makten. Etterpå ville samfunnet bli rettferdig, mente han. Staten, men ikke enkeltpersoner, skulle eie bedriftene. Denne formen for sosialisme kalles kommunisme.

Andre mente at et sosialistisk samfunn i stedet må bygges på en fredelig måte gjennom frie valg. Dette blir kalt sosialdemokrati. I et sosialdemokratisk samfunn kan både enkeltpersoner og staten eie bedrifter. Dette kalles blandingsøkonomi.

Anarkisme er en annen form for sosialisme. Anarkister vil ikke at staten skal bestemme. De vil at samfunnet skal bestå av små, uavhengige fellesskap som bestemmer selv.

Sosialisme i praksis

Ulike former for sosialisme har vært prøvd ut i mange stater. Etter den russiske revolusjon i 1917 ble det laget en ny stat, Sovjetunionen, som hadde kommunisme til 1991. Etter 1945 tok kommunister kontroll over Kina, Nord-Korea, Vietnam, Cuba og flere andre land.

Fra omtrent 1990 har de fleste land sluttet med kommunisme. Mange av landene som forsøkte å få til et kommunistisk samfunn ble til diktaturer.

De skandinaviske landene har vært sosialdemokratier etter andre verdenskrig. Arbeiderpartiene fikk flest stemmer og styrte i mange år. Man fikk velferdsstater og blandingsøkonomi. Det ble mindre ulikheter mellom folk.

Fra 1970-årene ble det noen færre velferdstilbud. Man fikk blant annet helsehjelp og skoler som ikke var eid av staten. Noen mener derfor at de skandinaviske landene ikke er like sosialdemokratiske nå som de var før.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Nils Ivar Agøy
Professor i historie, Universitetet i Sørøst-Norge