Kart over Skandinavia og Norden
På kartet vises Skandinavia i mørkeblå farge. Norden inkluderer også Grønland, Finland, Island, Færøyene og Åland og vises i fargene lyseblå og mørkeblå.
Kart over Skandinavia og Norden
Lisens: CC BY SA 3.0

Skandinavia er namnet på dei tre landa Noreg, Sverige og Danmark. Desse landa liknar på kvarandre, og har mykje felles historie og kultur.

I Skandinavia snakkar folk dei skandinaviske språka norsk, svensk, dansk. Fleire minioritetsspråk er òg i bruk, mellom anna samisk, kvensk og finsk.

Skandinavia er ein del av Norden. I tillegg til Skandinavia, inneheld Norden Finland og Island. Dei sjølvstyrte områda Grønland, Færøyene og Åland høyrer også til Norden.

Les meir i Vesle norske leksikon

Faktasjekk av

Sten Lundbo
Siviløkonom, tidligere ambassadør