Foto av en står åpen plass. En folkemengde med nord-koreanske flagg og to militære lastebilder med to kjempestore raketter. I bakgrunnen en stor bygning med en balkong hvor det er masse folk i militæruniformer.
Nord-Korea styres som et diktatur av lederen Kim Jong-un. Han har all makten i landet. Bildet viser en stor militærparade i 2023. Bildet er sendt ut av regjeringen i Nord-Korea. Siden landet er et diktatur kan det hende at bildet er redigert, eller ikke viser et helt sant bilde av virkeligheten.
Militærparade i Nord-Korea
Av /NTB.

Diktatur er en stat, eller et land, der én person eller en liten gruppe bestemmer alt. Folk som bor i et diktatur har veldig liten frihet til å si og gjøre som de vil.

Noen få bestemmer alt

Diktatur er det motsatte av demokrati. I et demokrati velger folk selv hvem som skal styre landet.

I et demokrati er makten delt, for at ikke noen skal ha for mye makt. I Norge er makten delt mellom Stortinget, regjeringen og domstolene. I et diktatur er ikke makten delt. Én person, eller en gruppe med veldig få personer, har all makten. I et diktatur blir ofte folk som ønsker demokrati forfulgt.

Forskjellige typer diktatur

Det finnes forskjellige typer diktatur. De kan deles inn etter hvor mange som har makten i landet:

  • Hvis bare én person bestemmer alt i et land, kalles den personen diktator.
  • Hvis en liten gruppe har all makten i et land, kalles det et fåmannsvelde eller kollegialt diktatur. Kollegialt betyr at flere deler på å styre.

Makt uten grenser

Lederne av et diktatur har som oftest tatt makten uten å følge noen regler. Når de har all makten, bestemmer de selv hva som skal være lov og ikke lov i landet. De beholder makten blant annet ved å lage egne lover, og gjøre det ulovlig å være uenige med dem.

Liten frihet

Lederne av et diktatur bestemmer ofte hva som skal stå i avisene og hva man kan si på TV. Folk kan ikke si hva de mener, fordi det som oftest er liten ytringsfrihet i diktaturer. De som likevel sier eller viser at de er uenige med diktatoren, kan bli satt i fengsel. I noen land kan man bli drept for å si at man er imot den eller de som styrer. I mange diktaturer er det vanskelig å flytte ut av landet.

Noen ganger er det politiske valg i et diktatur. Da er resultatet ofte bestemt på forhånd av de som styrer. Folk kan ikke egentlig stemme på hvem de vil.

Diktaturer i dag

Det finnes flere land i verden som regnes som diktaturer. Et eksempel er Nord-Korea. Der har diktatoren Kim Jong-un all makten.

Kjente diktatorer

Svart-hvitt foto av Mussolini og Hitler i ulike uniformer. Mussolini (til venstre) holder høyre arm og hånd rett opp i lufta som en hilsen. I bakgrunnen er det en bygning med høye søyler.
I tiden før, og under, andre verdenskrig var Adolf Hitler (til høyre) diktator i Tyskland. Benito Mussolini var diktator i Italia. De hadde en avtale om at de to landene skulle støtte hverandre i krig. Avtalen ble laget i 1936, tre år før Hitlers soldater gikk inn i Polen og startet andre verdenskrig.

Eksempler på kjente diktatorer fra historien:

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Dag Einar Thorsen
Førsteamanuensis i statsvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge