Barn på barnetrinnet som sitter i et klasserom.
I Norge er retten til utdanning gratis. Det gjelder helt fra barneskolen til universitet og høyskole.
Fotografi av elever i et klasserom
Av /NTB.

En velferdsstat er en stat som sørger for at de som bor der er trygge og har det bra. Det vil si at staten passer på at alle innbyggere kan få helsehjelp, utdanning, bolig, og økonomisk støtte hvis de trenger det.

Dette kalles velferdstjenester. Staten driver for eksempel skoler, sykehus og helsestasjoner og betaler trygd til dem som ikke kan jobbe.

Norge er en velferdsstat.

Målet med en velferdsstat er sosial rettferdighet, likhet og trygghet for alle borgere.

Kjennetegn

En eldre kvinne bakfra som støtter seg til en gåstol. Ved siden av henne går en sykepleier i hvit uniform.
Velferdsstaten skal blant annet passe på at eldre mennesker som ikke lenger kan ta vare på seg selv får god omsorg. Bildet er fra et eldresenter i Oslo.
Foto fra eldresenter.
Av /Samfoto/Scanpix.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Velferdsstaten skal gi alle mennesker i et land muligheten til et godt liv:

  • Helsehjelp: Alle har rett til å få god helsehjelp når de trenger det. Det betyr at hvis man blir syk eller skadet, kan man få behandling uten bekymre seg for om man har nok penger til å betale for det.
  • Utdanning: Alle barn har rett til å gå på skole og lære. Utdanningen er gratis.
  • Bolig: Alle har rett til å ha et trygt sted å bo. I en velferdsstat jobber myndighetene for å sikre at det er nok boliger til alle. Det er et mål at boligene ikke skal være for dyre, eller for dårlige.
  • Økonomisk støtte: Hvis man ikke kan jobbe og ikke har nok penger til å klare seg selv, kan man få økonomisk støtte fra staten. Det kalles for trygd. Det finnes mange forskjellige former for trygd avhengig av hva som er årsaken til at man ikke kan jobbe.

Det er rike stater som er velferdsstater, men det finnes rike stater som ikke er velferdsstater. I disse landene er det ofte mange fattige og noen få veldig rike.

Den norske velferdsstaten

Den norske velferdsstaten har særlig utviklet seg etter andre verdenskrig. Da ble de politiske partiene enige om at en del av skatten skulle brukes til for eksempel alderspensjon, barnetrygd og sykepenger.

I Norge har man rett til gratis, offentlige velferdstjenester uansett hvor mye man tjener. For å betale for velferdstjenestene, går mange av pengene staten får i skatt til disse tjenestene. De som tjener mye, betaler mer i skatt. Den norske velferdsstaten fordeler pengene slik at de som tjener mye er med på å betale for dem som ikke tjener så mye.

De store politiske partiene er enige om at Norge skal være en velferdsstat, men det er ulike meninger om hvordan den skal organiseres. Noen partier mener man må betale mer selv, mens andre mener staten skal betale mest uansett.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Axel West Pedersen
Professor, OsloMet – storbyuniversitetet