Svart-hvitt-foto
Den industrielle revolusjon startet med at man fant opp maskiner som kunne spinne og veve tøy så det ble enklere å lage for eksempel klær. Dette kalles tekstilindustri. Dette var også den første industrien i Norge fra 1840-tallet. Bildet viser Nedre Vøien Spinderi og Hjula Veveri ved en foss i Akerselva i Oslo.
Av .
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Den industrielle revolusjon var en periode med store forandringer i måten mennesker jobbet på og i måten ting ble laget.

Den industrielle revolusjon startet i England mot slutten av 1700-tallet. Den spredte seg etter hvert til flere andre land.

Å lage noe kalles også produksjon. Industri er et annet ord for fabrikker. Et område med flere fabrikker eller steder som driver med produksjon kalles for industriområde.

Den industrielle revolusjon startet med at man fant opp maskiner som kunne brukes til å produsere flere ting raskere. Maskinene sto i fabrikker. Mange mennesker flyttet til byene for å jobbe i fabrikkene. Det ble bygget flere fabrikker og byene ble større.

Nye oppfinnelser

Før revolusjonen ble de fleste tingene laget for hånd. Folk drev med produksjon hjemme eller i verksteder. Den industrielle revolusjon startet med produksjon av varer som mange trengte, for eksempel tøy og klær. Tidligere hadde det tatt veldig lang tid å lage tøy. Først måtte man spinne ull, lin eller bomull til garn. Etterpå måtte man veve det til tøy for hånd.

På 1760-tallet kom en maskin som gjorde det mye lettere å spinne garn. Den het Spinning Jenny og kunne lage like mye garn som 20–30 personer kunne for hånd. Litt senere fant man opp spinnemaskiner som kunne drives med vannkraft.

En annen viktig oppfinnelse på 1700-tallet var dampmaskinen. Dampmaskinen er en maskin som blir drevet av vanndamp under trykk. Den ble brukt til å drive maskiner på fabrikkene. Da behøvde ikke fabrikkene ligge der det var vannkraft.

Dampmaskinen ble også brukt som motor i både båter og tog. Da ble det lettere å frakte varer omkring. Det var også flere varer som skulle fraktes. Dette førte til mer trafikk. Derfor ble det bygget flere jernbaner, veier og kanaler i England i løpet av revolusjonen.

Nye maskiner

Før den industrielle revolusjon bodde de fleste mennesker i bygder eller i landsbyer. Der dyrket de jorda og laget ting for hånd. Så ble det funnet opp maskiner som kunne pløye åkre og plante frø. Det gjorde at arbeidet til bøndene ble enklere.

Nye maskiner gjorde også at færre jobbet på gårdene. Derfor flyttet mange til byen for å jobbe i fabrikkene. Der var det også jobber til kvinner og barn. De nye arbeiderne måtte ha steder å bo, og det ble bygget flere boliger. Byene ble større og større.

Rettigheter for arbeidere

Jobb på fabrikk var lenge dårlig betalt. Derfor samlet arbeiderne seg i grupper som ville ha bedre lønn, tryggere arbeidsplasser og regler for hvor lenge de måtte jobbe. Arbeiderbevegelsen jobbet for rettigheter for arbeiderne på fabrikkene.

Den industrielle revolusjon var en stor overgang fra håndverk og muskelkraft til fabrikkproduksjon og maskinkraft. Det var en av de største forandringene i samfunnet noensinne.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Nils Ivar Agøy
Professor i historie, Universitetet i Sørøst-Norge