Arbeider betyr en person som har et arbeid. Å ha et arbeid betyr omtrent det samme som å ha en jobb. Arbeider blir for eksempel brukt om folk som jobber på fabrikk.

Gjennom historien har ordet arbeider også blitt satt sammen med andre ord, for eksempel arbeiderklassen og Arbeiderpartiet.

Det var arbeidere på fabrikker som begynte å kjempe for sine rettigheter i tiden etter den industrielle revolusjonen. Organisasjonene de laget for å kjempe sammen kalles arbeiderbevegelsen.

En person som har jobb kan også bli kalt arbeidstaker eller ansatt. Hvis man snakker om noen som jobber for eksempel på kontor, som lærer eller i butikk, er det i dag vanligere å bruke disse ordene.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Nils Ivar Agøy
Professor i historie, Universitetet i Sørøst-Norge