Verdensspråk er et språk med høy status som brukes i internasjonalt samarbeid og kommunikasjon.

Nå er det særlig engelsk som er et verdensspråk, men også russisk, fransk, spansk og arabisk er det til en viss grad.

I gamle dager var latin et verdensspråk.

Verdensspråk kan også være et nøytralt språk til internasjonalt bruk, altså et hjelpespråk.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Rolf Theil
Professor emeritus, Universitetet i Oslo