Kart som viser Ukraina

Flesteparten av de som snakker ukrainsk bor i Ukraina.

Kart over ukrainsk språk.
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0

Ukrainsk er et språk. Det er det offisielle språket i Ukraina. Ukrainsk blir snakket av cirka 47 millioner mennesker i verden. Omtrent 31 millioner av disse bor i Ukraina.

Utbredelse

Eksempel på ukrainsk språk. Oversatt står det: Jeg heter Dmitro. Jeg bor i Ukraina. Jeg snakker ukrainsk.

Flesteparten av de som snakker ukrainsk, bor i Ukraina. I tillegg blir ukrainsk snakket i nabolandene:

Det finnes også mange som snakker ukrainsk i USA og Canada.

Særtrekk

Foto av bokomslag, Harry Potter.
Boken Harry Potter og mysteriekammeretpå ukrainsk.
Foto av bokomslag, Harry Potter.
Av /Amazon.
Lisens: PD

Ukrainsk skrives med det kyrilliske alfabetet og har 33 bokstaver. Russisk skrives også med det kyrilliske alfabetet, men ukrainsk har noen ekstra bokstaver som russisk ikke har. Det er også noen bokstaver i det russiske alfabetet som ikke blir brukt på ukrainsk. Bokstavene kan også bli uttalt forskjellig på de to språkene.

Ukrainsk har ord med mange former. For eksempel blir ord bøyd i kasus. Ukrainsk har syv kasus.

Norsk har bestemt og ubestemt artikkel. Dette finnes ikke på ukrainsk. For eksempel kan zirka bety både 'en stjerne' og 'stjernen'.

Ukrainsk har mange ord som er felles med språk i nabolandene. Belarusisk deler flest ord med ukrainsk. På andreplass er polsk, og så kommer russisk.

Historie

Ukrainsk har felles historie med russisk og belarusisk. På 1000-tallet blomstret Kyivriket, som besto av deler av det som nå er Ukraina, Russland og Belarus.

Kyivriket falt i 1240. Etter hvert kom store deler av det som i dag er Ukraina, under det nye riket Polen-Litauen. Polsk overtok som hovedspråk. På 1600-tallet kom flere områder av dagens Ukraina under russisk styre.

Fra begynnelsen av 1800-tallet ble man mer opptatt av ukrainsk språk og kultur. På den tida snakket mange russisk og polsk, særlig i byene, mens ukrainsk ble brukt mest på landet.

I 1989 ble ukrainsk det offisielle språk i den ukrainske delen av Sovjetunionen. Ukraina ble et uavhengig land i 1991 og ukrainsk ble det eneste offisielle språket. Men det er fortsatt mange i Ukraina som snakker russisk.

Forholdet mellom ukrainsk og russisk har vært et viktig spørsmål i Ukraina. Ukraina fikk en ny språklov i 2019. Målet var at flere skulle bruke ukrainsk i Ukraina.

I 2021 gjorde forskere en undersøkelse om morsmål. 78 prosent av de som svarte, sa at de hadde ukrainsk som morsmål. 18 prosent svarte russisk. De fleste snakker begge språkene. Mange av dem som har russisk som morsmål, bor i Øst-Ukraina.

Ukrainsk er et slavisk språk i samme språkfamilie som russisk og belarusisk.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Hanne Eckhoff
Førsteamanuensis i russisk språkvitenskap, University of Oxford