Foto av åtte barn ved den ene løvestatuen utenfor Stortinget. Seks av dem har gensere med logoen til Miljøagentene på brystet.
En måte å drive med politikk på er å prøve å påvirke politikere som har makt. Hvert år lager medlemmene i Barnas klimapanel en rapport som de leverer til politikerne på Stortinget.
Barnas klimapanel utenfor Stortinget i Oslo
Av /Miljøagentene.

Politikk er meninger om hvordan man skal løse problemer i et samfunn, og hvordan man vil at samfunnet skal være. Politikk kan også være det man gjør for å få fram meningene sine, og få til det man synes er de beste løsningene. Veldig ofte bruker man ordet politikk om forskjellige måter å styre et samfunn på.

De som har politikk som jobb, kalles politikere. Det går også an å drive med politikk uten å regne seg som politiker. Det gjør for eksempel de som er med i organisasjoner som jobber med miljøvern, og prøver å påvirke politikere.

Politisk makt

I Norge får politikere makt gjennom demokratiske valg. Man kan bli valgt til å være med å bestemme i for eksempel en kommune, et bystyre eller et fylke. Politikere som er valgt til Stortinget kalles stortingspolitikere.

I de fleste land er det en stat som har makten, og styrer samfunnet. Hvordan staten og politikere får makt og hvordan de styrer, er politikk. Politikk er også hvilke lover og regler som skal gjelde, og hvordan staten skal tjene og bruke penger.

Politiske partier

Politikerne i hvert politiske parti skriver politikken sin i et partiprogram. Før et politisk valg, kan alle som vil lese hva de forskjellige partiene mener i partiprogrammene. Så kan alle med stemmerett stemme på det partiet de er mest enig i politikken til.

Politikk i staten

I Norge er makten delt mellom Stortinget, regjeringen og domstolene.

Stortinget er den delen som lager de norske lovene. Stortinget består av politikere som er valgt av folket. De representerer forskjellige politiske partier. Politikerne skal følge den politikken som står i partiprogrammet.

Det er de som stemmer, som velger politikere til Stortinget. Etter et Stortingsvalg er det som oftest noen av de som er valgt til Stortinget som blir med i regjeringen. Regjeringen har makt til å styre landet, men de må gjøre det sånn som politikerne på Stortinget vil. Samtidig skal de som er i regjeringen følge politikken fra sitt eget parti.

Domstolene skal også passe på at Stortinget og regjeringen ikke gjør mer enn de har rett til etter Grunnloven. Hvis noen mener politikken bryter loven, kan de be domstolene om å vurdere den. Hvis domstolene finner ut at politikken ikke følger lovene, må politikken endres.

Internasjonal politikk

Internasjonal politikk er politikk der flere land eller internasjonale organisasjoner bidrar. Det kan for eksempel være samarbeid om handel mellom landene i EU, eller arbeidet man gjør i FN.

Forskning på politikk

Siden politikk som oftest handler om stater og hvordan de styres, heter faget der de forsker på politikk statsvitenskap.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Dag Einar Thorsen
Førsteamanuensis i statsvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge