Pronomen er ord som står i stedet for andre ord. Pronomen kan brukes i stedet for substantiv i en setning.

For eksempel kan man bytte ut substantivet jenta med pronomenet hun. Substantivet fotballen kan byttes med den.

 • Jenta sparket fotballen.
 • Hun sparket den.

Pronomen gjør at man ikke må gjenta det samme substantivet om og om igjen. For eksempel:

 • Pizzaen så bra ut, men pizzaen smakte dårlig.
 • Pizzaen så bra ut, men den smakte dårlig.

Pronomen er en ordklasse. Det finnes fem ulike typer pronomen.

Personlig pronomen

Personlige pronomen kan stå i stedet for mennesker, dyr og ting. På norsk finnes personlige pronomen i første, andre og tredje person, i entall og flertall. De blir bøyd i subjektsform og objektsform.

Eksempel:

 • Første person: Jeg er en danser
 • Andre person: Du heter Pusur
 • Tredje person: Han ga boka til dem

På norsk finnes disse personlige pronomenene:

Bokmål:

Subjektsform Objektsform
Første person entall jeg meg
Andre person entall du deg
Tredje person entall han ham eller han
hun henne
hen hen
den den
det det
Første person flertall vi oss
Andre person flertall dere dere
Tredje person flertall de dem

Nynorsk:

Subjektsform Objektsform
Første person entall eg meg
Andre person entall du deg
Tredje person entall han han
ho henne eller ho
hen hen
det det
Første person flertall vi eller me oss
Andre person flertall de eller dokker dykk eller dokker
Tredje person flertall dei dei

Spørrepronomen

Spørrepronomen står ofte først i spørsmål. Spørrepronomen viser til den, det eller dem som det blir spurt etter.

Eksempler på bokmål:

 • Hvem bor her?
 • Hva gjør du?

Eksempler på nynorsk:

 • Kven bur her?
 • Kva gjer du?

Refleksivt pronomen

Det refleksive pronomenet viser tilbake til subjektet i setningen. Det eneste som er i bruk på norsk er seg.

Eksempel:

 • Ho kjeda seg.
 • Han falt og slo seg.

Ubestemt pronomen

Ubestemt pronomen blir brukt når man ikke tenker på noen bestemte personer. På bokmål er det man og en. På nynorsk er det ein.

Eksempel:

 • Man vet aldri hva som skjer
 • Ein skal tenkje seg godt om

Gjensidig pronomen

Gjensidig pronomen er hverandre på bokmål. På nynorsk er det kvarandre eller einannan.

Eksempel:

 • De likte hverandre
 • Dei møtte kvarandre på bussen

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Rolf Theil
Professor emeritus, Universitetet i Oslo