Adjektiv er ord som sier noe om et substantiv eller et pronomen. Adjektiv er ord som beskriver noe.

For eksempel:

 • Bilen er grønn (bilen er substantiv, grønn er adjektiv)
 • Boken er stor (boken er substantiv, stor er adjektiv)
 • Hun er vakker (hun er pronomen, vakker er adjektiv)
 • De er snille (de er pronomen, snille er adjektiv)

Adjektiv er ofte knyttet til sansene: lukt, syn, hørsel, smak. Det er også knyttet til følelser. I setningen «Hun hørte en ekkel lyd» beskriver adjektivet det hun hørte. Ekkel er adjektivet og lyd er substantivet.

Adjektiv er en ordklasse.

Bøying av adjektiver

Adjektiv blir bøyd. Det vil si at det forandrer seg etter hvilket substantiv det står sammen med.

For eksempel vil adjektivet liten bli bøyd forskjellig ut fra hvilket kjønn substantivet har:

 • En liten gutt (hankjønn)
 • Ei lita jente (hunkjønn)
 • Et lite hus (intetkjønn)

Adjektiv blir også bøyd etter om det er entall eller flertall:

 • et lite hus (entall)
 • mange små hus (flertall)

Bestemt eller ubestemt form gjør også at adjektivet blir bøyd på forskjellig måte:

 • Et lite hus (ubestemt form)
 • Det lille huset (bestemt form)

Gradbøying

Adjektiv kan også gradbøyes. Det vil si at man bruker adjektivet til å sammenlikne noe:

 • Fin, finere, finest
 • Mørk, mørkere, mørkest
 • Vill, villere, villest

Lange adjektiv gradbøyes ikke, og man bruker i stedet ordene mer og mest. For eksempel:

 • Imponerende, mer imponerende, mest imponerende

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Rolf Theil
Professor emeritus, Universitetet i Oslo