En kvinne med høy hvit hatt og blå kjole sitter ved det bord med en bok. Foran henne står det en ung mann, som er sønnen.
I middelalderen var det mest menn som var forfattere. Ett av unntakene var Christine de Pisan (1364-1430). Hun var den første kjente kvinnelige forfatter som levde av å skrive.
Maleri av Christine de Pisan, 1410.
Av .

Middelalderen var en periode i Europas historie som varte ca. fra år 500 evt. til ca. år 1500 evt. Det er perioden mellom antikken og renessansen.

I denne perioden ble mesteparten av litteraturen i Europa skrevet på latin. Mange av tekstene som ble skrevet, var først og fremst religiøse.

Religiøs litteratur

Tegning av Eihard, 1900.
Einard (770-840) var en frankisk historiker og lærer. Han skrev biografien til Karl den store, Vita Caroli Magni, «Karl den Stores liv». Det var den første, rene biografien i middelalderen.
Tegning av Eihard, 1900.
Av /Getty Images.
En mann i en rød kappe og med en rød lue sitter foran en oppslått bok mens han leser i en annen boks som står på siden. Rundt hodet har han en laubærkrans.

Dante Alighieri skrev verket Den guddommelige komedien (ca 1307), ett av de viktigste verkene i verdens litteraturhistorie.

Fra Luca Signorellis freske i domkirken i Orvieto.
Av .
Lisens: Begrenset gjenbruk

Kristendommen og kirken var viktig i hele middelalderen. Derfor var mange av tekstene religiøse. De ble til i kirker og klostre.

Det ble særlig skrevet kristne salmer og historier om helgener. Historiene skulle være en oppmuntring til de som var kristne, og en advarsel til de som ikke var det.

I Europa var latin språket som ble brukt i kirken. Kirken var også det stedet de fleste kunne få utdannelse. Derfor var de fleste tekstene på latin.

Norge ble kristnet i ca. 1050.

Ikke-religiøs litteratur

Livet i middelalderen kunne være hardt, med krig og fattigdom. Da trengte folk å lese om noe annet, som kjærlighet og helter. Dermed ble det også skrevet tekster som ikke var religiøse, for eksempel legender, epos, gåter, regler, fabler, sagn og eventyr. De oppsto blant vanlige folk i landsbyer og byer, og ved hoffene.

Noen av disse ikke-religiøse tekstene var inspirert av den antikke litteraturen. Disse ble gjerne skrevet på latin og var skrevet for de med utdanning. Fordi vanlige folk ikke snakket latin, ble tekster som ikke var religiøse, oftest skrevet på morsmålet.

Mange av eventyrene og sagnene fra denne perioden hadde eksistert lenge før middelalderen, men uten å ha blitt skrevet ned. Dette kalles folkediktning.

Heltedikt var også opprinnelig muntlige, men i middelalderen ble flere skrevet ned. Eksempler er det engelske diktet Beowulf , fra ca. 800 og det tyske diktet Nibelungensangen fra ca 1200. Andre eksempler er sagnene om kong Arthur og Ridderne av de runde bord.

De norrøne sagaene og kvadene ble skrevet på norrønt. Disse ble skrevet ned på Island i perioden 1100-1300 og er også viktige tekster fra denne epoken.

På begynnelsen av 1300-tallet skrev den italienske forfatteren Dante Alighieri Den gudommelige komedie. Det er et langt fortellende dikt om Dante som reiser gjennom dødsriket på jakt etter sin elskede Beatrice. Dante skrev på datidens talespråk. Den guddommelige komedie er et av verdenslitteraturens aller viktigste verk.

Et annet viktig verk fra denne perioden er Dekameronen (1353) av den italienske forfatteren Giovanni Boccaccio. Det er den første samlingen med noveller.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Janne Stigen Drangsholt
Professor, Universitetet i Stavanger