Fotografi av en stor stavkirke. Den er bygget av tre og har mange tak og utspring. Den har tre tårn, og på hvert tårn er det et kors. Foran kirken ser man en kirkegård med gravsteiner.
Stavkirker fra middelalderen er spesielt for norske kirker.
Heddal stavkirke
Av .
Lisens: CC BY SA 3.0

En kirke er en bygning der kristne samles til gudstjenester. Gudstjenester er religiøse samlinger der man blant annet ber til Gud, leser i Bibelen og hører på presten.

Det foregår også ritualer som bryllup, dåp, konfirmasjon og begravelser i kirker.

De første kirkene ble bygget på begynnelsen av 300-tallet. De første kirkene i Norge ble bygget på 1100-tallet.

Kirker kan være veldig forskjellige. Noen er store og praktfulle, andre er små og enkle og uten dekorasjoner. Noen kristne trossamfunn holder gudstjenestene sine i et vanlig rom.

Kirker i Norge

I Norge er det vanlig med kirker bygget av tre. Mange av disse ble bygget på 1800- og 1900-tallet. Det finnes også kirker av stein. Stavkirker er en spesiell type gamle, norske trekirker. De eldste er fra 1100-tallet.

Felles for kirker

Fotografi av en stor, hvit kirke av stein med mange tårn og flere kupler. Det er kors og figurer på toppen av kirken. Foran kirken er det en stor, åpen plass som er dekket av hvit stein. På plassen er det tre veldig høye, røde staker med en figur på toppen.

I Italia er de fleste kirkene laget av stein. Bildet viser Markuskirken i Venezia.

Fotografi
Av /Shutterstock.
Foto av Marmorkirken.
Marmorkirken i København har en stor kuppel som er inspirert av Peterskirken i Roma.
Foto av Marmorkirken.

Det finnes mange ulike typer kirker. Noen ting er felles for mange kirker:

  • Kirker har et hovedrom som kalles kirkeskipet.
  • Alteret er det viktigste og helligste stedet i kirken.
  • Prekestolen er stedet der presten står når hen skal tale. Prekestolen er i nærheten av alteret.
  • Klokketårnet er der kirkeklokkene henger. De brukes for å gi signal om at noe foregår i kirken.

Mange gamle kirker har et våpenhus. Det er en gang foran hoveddøra inn til kirkerommet. Tidligere var det vanligere å ha våpen. Da måtte man sette dem fra seg her før man gikk inn i kirken.

Ordet kirke

Ordet kirke brukes også om et kristent trossamfunn. For eksempel er Den katolske kirke og Den norske kirke to trossamfunn.

«Den kristne kirke» brukes om alle kristne rundt om i verden.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Berit S. Thorbjørnsrud
Professor, Universitetet i Oslo