Tekst skrevet med greske bokstaver på en steintavle.
Illiaden og Odysseen tilhører perioden antikken og er noe av den eldste litteraturen i Europa. Bildet viser vers fra Illiaden skrevet på en skoleelevs tavle, på 200- eller 300-tallet evt.
Foto av Illiaden.
En bunke gamle bøker som ligger oppå hverandre. Foran er noen av bøkene åpne og man kan se tegninger og tekst.

Den store franske encyklopedien er et av de viktigste verkene i opplysningstiden. Den kom i en periode i historien hvor man ble opptatt av at alle mennesker måtte få mulighet til å lære mer.

Foto av Den store franske encyklopedien.
Av .
Flere bokomslag av ulike ungdomsbøker.
Bøker skrevet spesielt for ungdom er noe ganske nytt i litteraturhistorien. De kan være i forskjellige sjangre, og handle om alt fra kjærlighet og identitet til fantasi og magi. Felles for dem er at målgruppen er ungdom.
Foto av bokomslag.

Litteratur er skriftlige tekster. Fram til ca 1800 regnet man vitenskapelige, historiske og religiøse tekster som litteratur. I dag brukes ordet aller mest om det som er funnet på, eller oppdiktet.

Litteraturen blir vanligvis delt inn på tre forskjellige måter:

  • Nasjonalitet og språk, som viser til hvor tekstene kommer fra.
  • Sjanger, som viser til hva slags type tekst det er snakk om.
  • Litteraturhistorisk periode, som sier noe om når teksten ble skrevet.

Perioder i litteraturhistorien

Litteraturhistorien blir delt opp i forskjellige perioder. Det er fordi tekster og bøker som kommer ut omtrent på samme tid, ofte har flere ting til felles. Det kan for eksempel være måten de er skrevet på, språket som blir brukt eller hva tekstene handler om. Periodene blir også kalt epoker.

Inndelingen av perioder i litteraturen er stort sett de samme som de historiske periodene i kunst, men ikke alltid. Ofte kan det også være vanskelig å bestemme helt når de begynner og når de slutter.

Kjennetegn som er typisk for én periode i litteraturen forsvinner ikke helt, selv om man sier at det er en ny periode. For eksempel kaller man en periode på 1800-tallet for romantikken, fordi forfatterne skrev mye om følelser og natur. Men også i senere litteratur kan man finne tekster som har mange romantiske trekk, både i innhold og skrivestil.

Litteraturen forandrer seg

Litteratur endrer seg akkurat som samfunnet endrer seg. Forfattere vil gjerne skrive om det de er opptatt av i sin egen tid.

Det som skjer i samfunnet påvirker litteraturen. Dette kan for eksempel være viktige hendelser innenfor politikk, en krig eller revolusjon. Derfor er ikke de litterære periodene like i alle land.

I Europa er de litterære periodene ganske like. Det er fordi avstanden mellom landene ikke er så stor, og mange viktige hendelsene har skjedd i flere land på samme tid.

Litterære mesterverk

De tekstene som regnes for å være de viktigste i et bestemt område eller en bestemt epoke, blir kalt en litterær kanon. Disse tekstene sier oftest både noe viktig om sin egen tid. De er også gode på å beskrive mer universelle emner. Som for eksempel hva det vil si å være et menneske i verden.

Berømte eksempler er Homers Odyseen og Jobs bok fra Bibelen. Andre eksempler er Hamlet av engelske William Shakespeare og Trolldomsfjellet (1924)av tyske Thomas Mann.

Mesterverk fra andre deler av verden er Fortellingen om prins Genji av den japanske forfatteren Murasaki Shikibu og den arabiske eventyrsamlingen Tusen og én natt.

Eksempler på norske verk som hører til i den litterære kanon er Henrik Ibsens Et dukkehjem (1879) og Sigrid Undsets bøker om Kristin Lavransdatter (1920-1922).

Litterære perioder i Europa

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Janne Stigen Drangsholt
Professor, Universitetet i Stavanger