Fusjon er det at to atomkjerner slår seg sammen til én tyngre kjerne.

Når dette skjer med lette atomkjerner, kan det samtidig bli frigjort store mengder energi. Tunge atomkjerner kan også fusjonere, men det kreves mye energi for at det skal skje.

Fusjon er det som frigjør energien som stråler ut av stjerner.

Siden 1940-tallet har det blitt forsket på hva man kan bruke fusjon til. Man har forsket på om fusjon kan brukes i militæret og som kilde til energi i samfunnet.

Det er det motsatte av fusjon er fisjon. Ved fisjon blir atomer delt i mindre deler, og det blir frigjort energi.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jacob Linder
Professor, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet