Foto av magnet.
En stav som er magnetisk viser magnetfelt. Spon av jern samler seg på hver av sidene på staven.

Magnetisk felt er et område rundt en magnet, der det finnes usynlige, magnetiske krefter. De magnetiske kreftene virker bare på noen typer materialer, for eksempel metaller.

Mennesker kan ikke føle svake magnetfelt, men det kan mange dyr. De dyrene kan bruke Jordas magnetfelt til å finne veien hjem.

Formen til et magnetfelt

Den ene enden av en magnet kalles nordpolen, og den andre kalles sørpolen. Magnetfeltet går alltid fra nordpolen til sørpolen på magneten.

Hvis en magnet ser ut som en rett stav, vil magnetfeltet ha samme form som et eple.

Jordas magnetfelt

Jorda har sitt eget magnetfelt. Det er viktig for mennesker og dyr. Magnetfeltet virker som et skjold som beskytter mot stråling fra verdensrommet.

Både dyr og mennesker bruker magnetfeltet for å finne ut hvor de skal. Mennesker kan ikke føle magnetfeltet, men de kan bruke kompass.

Magnetfeltet til Jorda får nåla i et kompass til å peke mot nord. Derfor kan man bruke kompass til å finne ut hvilken vei man skal holde et kart.

Magnetfelt i verdensrommet

Stjerner, måner og planeter kan ha sitt eget magnetfelt. Men det er ikke alle som har det. Månen til Jorda har ikke sitt eget magnetfelt. Derfor kan farlig stråling fra verdensrommet treffe astronauter på Månen.

Sola har sitt eget magnetfelt. Det er omtrent dobbelt så sterkt som magnetfeltet til Jorda. Noen ganger kan magnetfeltet til Sola forstyrre magnetfeltet til Jorda. Da kan kompassene på Jorda peke i feil retning. I tillegg kan dyr bli forvirra og gå feil vei.

Magnetfeltet til Sola påvirker nordlyset.

Magnetfelt i teknologi

Mange viktige maskiner bruker magnetfelt for å fungere. På sykehus brukes magnetfelt til å lage bilder av hvordan menneskekroppen ser ut på innsiden. Det kan brukes til å finne sykdommer og benbrudd. En bilmotor bruker også magnetiske felt til å skape bevegelse.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jacob Linder
Professor, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet