Illustrasjonen viser de forskjellige planetene i riktig rekkefølge fra Sola. Det er Sola, Merkur, Venus, Jorden, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun.
Merkur er den innerste planeten i solsystemet. Avstands- og størrelsesforholdene i figuren er ikke riktige.
Illustrasjon av Merkurs plassering i solsystemet.
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Merkur er den minste planeten i solsystemet. Den er en steinplanet. Merkur er den planeten som er nærmest Sola.

Merkur er bare litt større enn Månen. Siden Merkur er så nærme Sola, kan man bare se den på himmelen like etter solnedgang eller like før soloppgang.

Merkur har ingen måner.

Utseendet til Merkur

Foto av kratere på Merkur
Kratere på overflaten av Merkur fotografert av et romfartøy.
Foto av kratere på Merkur
Av .

Merkur er grå og dekket av kratere. Den ligner derfor på Månen.

Det finnes noen kratere på polene til Merkur som alltid ligger i skygge fra Sola. Forskere tror det kan være is.

Banen til Merkur

Merkur er den planeten som er nærmest Sola. Den er omtrent 58 millioner kilometer fra Sola.

Merkur beveger seg i bane rundt Sola og bruker 88 døgn på en runde. Merkur beveger seg raskest rundt Sola av alle planetene. Den har en fart på over 170 000 kilometer i timen.

Merkur snurrer også rundt seg selv, men den bruker lang tid. Ett døgn på Merkur varer noe over 58 jorddøgn. I løpet av ett år på Merkur er det bare tre Merkur-døgn.

Fordi Merkur er så nærme Sola, blir det veldig varmt der. Temperaturen på solsiden er over 400 grader. På skyggesiden kan temperaturen bli nesten −200 grader. Det er fordi Merkur har en tynn atmosfære, som ikke klarer å holde på varmen den får fra Sola.

Det er ikke årstider på Merkur.

Besøk på Merkur

Merkur er vanskelig å se fra Jorda fordi den alltid er nærme Sola på himmelen. Planeten kan bare sees i en kort periode før soloppgang eller etter solnedgang. Derfor må man sende romfartøy dit hvis man skal lære om den.

Flere romfartøy har gått i bane rundt planeten og tatt bilder og forskjellige målinger av den. Ingen romfartøy har landet på overflaten.

Merkur er den planeten som er vanskeligst å reise til. Det er fordi planeten beveger seg så fort rundt Sola. Da må romfartøy også bevege seg veldig fort for å ta den igjen. Den sterke tyngdekraften fra Sola gjør det dessuten vanskelig for et romfartøy å få en stabil bane.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Anna Kathinka Dalland Evans
Universitetet i Oslo