Tegningen viser to planeter. Den som er lengst vekk er gul og skinnende, med lysstråler ut fra seg. I forgrunnen er Mars, og den har også stråler ut fra seg i gule, oransje, grønne og blå farger. Strålene går mot høyre, bort fra sola i bakgrunnen.
Tegning som viser hvordan partiklene i solvinden sprer seg utover solsystemet. Planeten som er tegnet inn er Mars. Solvinden blåser vekk partikler fra atmosfæren til Mars.
Tegning av solvind i solsystemet
Av .

Solvind er materiale som strøymer ut frå Sola heile tida.

Solvinden kjem frå den ytste atmosfæra til Sola, kalla koronaen. Solvinden består for det meste av elektron og proton, og nokre partiklar av grunnstoffet helium. Solvinden bevegar seg veldig raskt og spreier seg utover heile solsystemet.

Av og til kan solvinden vere svak, andre gonger kan han vere sterk. Kor sterk solvinden er, kjem an på kor raskt han bevegar seg. Jo raskare solvinden bevegar seg, desto sterkare er han.

Solvinden påverkar Jorda

Solvinden kan føre til nordlysJorda.

Solvind er noe annet enn en solstorm.

Les meir i Vesle norske leksikon

Faktasjekk av

Anna Kathinka Dalland Evans
Universitetet i Oslo