Kart over finsk språk.
De fleste som snakker finsk bor i Finland.
Kart over finsk språk.
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0

Finsk er det største språket i Finland. Omtrent 5 millioner mennesker snakker finsk. De fleste bor i Finland.

Selv om Finland er Norges naboland, er finsk og norsk helt ulike språk. Finsk likner ikke på noen av de nordiske språkene.

Utbredelse

Finsk er offisielt språk i Finland, sammen med svensk. Det bor også en del som snakker finsk i blant annet Sverige og Nord-Amerika. Det er fordi finner har flyttet dit.

Før regnet man språket til kvenene som dialekter av finsk. I 2005 fikk det status som et eget minoritetsspråk i Norge med navnet kvensk. Det som før ble regnet som finske dialekter i Nord-Sverige, fikk i 1999 status som et eget minoritetsspråk med navnet meänkieli.

Særtrekk

Foto av bokomslag, Harry Potter.
Harry Potter og de vises stein på finsk.
Foto av bokomslag, Harry Potter.
Amazon.
Lisens: PD

Finsk likner ikke på noen av de andre nordiske språkene. Finsk likner mer på språk som samisk og estisk, og litt på ungarsk.

Norsk, svensk og dansk har mange like ord, men det er ingen like ord på finsk, bortsett fra noen internasjonale lånord. Det er ord som professori (professor) og geologia (geologi) og gamle lånord fra de andre nordiske språkene.

Finsk har 15 forskjellige kasus som ordene bøyes i. Norsk har ingen kasus, bortsett fra to i noen pronomen.

Til forskjell fra de andre skandinaviske språkene blir p, t og k på finsk uttalt uten pustelyd, som på fransk.

Finsk grammatikk er forskjellig fra norsk. På norsk bruker man mange små ord for å forklare noe, mens på finsk legger man til ekstra byggeklosser på slutten av ordet. Disse byggeklossene forklarer blant annet:

  • hvem som gjør hva
  • når, hvor og i hvilken retning
  • hvem som eier tingen som ordet beskriver

Byggeklossene endrer ordene:

  • tulen er ‘jeg kommer’, mens tulet er ‘du kommer’
  • auto er ‘bil’, automme er ‘bilen vår’, mens autosta er ‘ut av bilen’
  • ‘Kjører du med meg i bilen min?’ (seks norske ord) er Ajatko kanssani autossani? (tre finske ord)

Alfabet

Alfabetet er nesten likt det norske. I stedet for Æ og Ø har finsk Ä og Ö. De bruker også Š for sj-lyden, som i šakki (sjakk) og šampoo (sjampo).

Historie

Finsk som muntlig språk er gammelt, men skriftspråket oppstod først på 1500-tallet. På 1800-tallet ble det utviklet enda mer. Skriftspråket samlet mange ulike dialekter til ett felles språk.

Da finnene fikk et felles skriftspråk, begynte de å snakke mer likt som de skrev. Dermed snakket de også mer likt hverandre. Men dialekter finnes fortsatt.

Finsk har mange ord som ble lånt fra de andre nordiske språkene for over 1500 år siden, og de ser fremdeles ut omtrent som de gjorde da de ble lånt, som kuningas (konge), juusto (ost), rengas (ring) og joulu (jul).

Finsk har også mange nyere lånord fra svensk og tysk. De andre nordiske språkene har lånt noen ord fra finsk. Det er ord som sauna (badstue) fra finsk sauna og svensk pojke (gutt) fra finsk poika.

Finsk er i språkfamilie med de uralske språkene. Det er omtrent 30 språk i samme familie.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Rolf Theil
Professor emeritus, Universitetet i Oslo