Kart over somali språk.
Kart som viser hvor somali er offisielt språk.
Kart over somali språk.
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0

Somali er et språk. Det er morsmålet til omtrent 22 millioner mennesker. De fleste som snakker somali bor i land i Øst-Afrika, særlig Somalia.

Utbredelse

Somali er det offisielle språket i Somalia.

Det blir snakket av mange somaliere i:

Språket blir også snakket av dem som har utvandret fra Somalia. I Norge er somaliere en av de største minoritetsgruppene som kommer fra land utenfor Europa.

Det finnes også mange somaliere i andre land, som i Jemen, USA og Saudi-Arabia.

Særtrekk

Det somaliske språket blir skrevet med det latinske alfabetet. Det har 26 bokstaver. Andre alfabet blir også brukt, som det arabiske og flere somaliske systemer.

Somali er et tonespråk, slik som for eksempel norsk og kinesisk. Det skiller mellom en høy og en lav tone. Tonene blir brukt for å skille ulike måter å bøye ord på.

Somali har fire kasus.

Dialekter

Det er stor forskjell på dialekter i det somaliske språket. Det finnes en standard form for somali som blir brukt for å forstå hverandre på tvers av dialektene. Standarden er basert på den nord-somaliske dialekten. Dette har blitt grunnlaget for skriftspråket.

Standard-somali blir brukt i undervisning, massemedia og av myndighetene.

Historie

Somali er et kusjittisk språk. Kusjittiske språk er ca. 30 språk som blir snakket nordøst i Afrika. Somali har ingen lang tradisjon som skriftspråk. Dette er felles for alle de kusjittiske språkene.

Fram til 1900-tallet ble språket for det meste beskrevet av folk som reiste til Somalia fra andre land: oppdagere, misjonærer og forskere.

Fra 1920-tallet ble det gjort mange forsøk på å lage et felles språk for hele landet. Flere fant opp nye alfabet for å skrive somali.

Etter at landet ble en selvstendig stat i 1960, ønsket man en standard for det somaliske språket. Det var lenge en stor debatt om hvilket alfabet språket skulle skrives med. I 1972 ble det bestemt at det skulle være det latinske alfabetet. Samme år fikk somali status som offisielt språk. Andre alfabet er fremdeles i bruk.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Rolf Theil
Professor emeritus, Universitetet i Oslo