Innholdet i figuren er nærmere beskrevet i teksten.
Kart som viser omtrent hvor de forskjellige samiske språkene blir brukt.
Kart over samiske språkområder.
Av .

Samisk er språkene til samene. Det er ti forskjellige samiske språk. Tre av språkene er regnet som offisielle språk i Norge. Det er nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk. I tillegg er det noen få som snakker pitesamisk.

Samiske språk blir snakket i Norge, Sverige, Finland og Russland.

Man vet ikke sikkert hvor mange som bruker de samiske språkene. Trolig er det litt over 30 000 mennesker som kan snakke et samisk språk.

Utbredelse

Mange av de samiske språkene blir snakket på tvers av grenser. For eksempel blir nordsamisk brukt både i Norge, Sverige og Finland.

De som snakker samisk, kan ofte forstå andre samer som kommer fra samme område. Samer som snakker språk som ligger langt fra hverandre kan vanligvis ikke forstå hverandre. Nordsamisk og sørsamisk er, for eksempel, nesten like forskjellige som norsk og tysk.

Samiske språk i Norge

To skilt med stedsnavn på, festet sammen. På det øverste står det Tromsdalstinden Sálášoaivi 9. På det nederste står det Fløya Loavgavárri 4, og under der står det Dalheim 4,4. Foto

Mange steder i Norge finnes det skilt med samiske stedsnavn. Sálášoaivi er det samiske navnet på fjellet som på norsk heter Tromsdalstinden. Loavgavárri er det samiske navnet på fjellet Fløya.

Foto av stedsskilt.
Av /Shutterstock.

Nordsamisk er det største samiske språket. Det blir brukt i Norge, Sverige og Finland. Det blir snakket av omtrent 25 000 mennesker. Fordi så mange bruker språket, holder det seg levende også blant unge. I Norge blir språket brukt i Troms og Finnmark og noen steder i Nordland.

Lulesamisk blir snakket av omtrent 2000 mennesker i Norge og Sverige. I Norge er det flest som bruker språket i Nordland.

Sørsamisk blir snakket av omtrent 500-600 mennesker i Norge og Sverige. I Norge blir språket brukt noen steder i Nordland, Trøndelag og Innlandet.

De samiske språkene har status som minoritetsspråk i Norge. Det betyr at samiske elever i grunnskolen og videregående skole har rett til å få undervisning på samisk. Det gjelder uansett hvor de bor i landet.

Andre samiske språk

Det er svært få som kan snakke de andre samiske språkene. Noen av dem har nesten dødd ut.

Pitesamisk og umesamisk blir nesten bare brukt i Sverige. Enaresamisk og skoltesamisk (østsamisk) blir nesten bare brukt i Finland. Akkalasamisk, kildinsamisk og tersamisk blir bare brukt i Russland, men alle er truet eller nesten utdødd.

Særtrekk

På samiske språk kan hvert ord bety forskjellige ting avhengig av hvordan det er bøyd. Alle de samiske språkene har mange kasus. Substantiv, adjektiv, tallord og pronomen blir bøyd i kasus og entall og flertall.

Norsk har få lånord fra samiske språk. Ordene norsk har lånt, er gjerne knyttet til samisk kultur. Eksempler:

  • pulk fra nordsamisk pulka
  • lavvo fra nordsamisk lávvu
  • same fra sápmi

Historie

Samiske språk har utviklet seg fra samme grunnspråk som finsk, kvensk, estisk og ungarsk.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Torjer Andreas Olsen
UiT – Norges arktiske universitet