Person som holder høyre albu på håndflaten til venstre hånd. Høyre hånd peker oppover og beveger seg litt fra side til side.

Tegnet for et tre i norsk tegnspråk

/Statped.

Tegnspråk er et språk som blir formidlet med hendene, ansiktet og kroppen. Tegnspråk har oppstått blant døve og hørselshemmede og deres familie og venner.

Når man snakker med talespråk, bruker man stemmen til å lage ord, som andre kan høre med ørene. Tegnspråk ser man med øynene.

Hvert land har sitt eget tegnspråk. For eksempel finnes det norsk, svensk, britisk og amerikansk tegnspråk. De er forskjellige språk, som er like forskjellige fra hverandre som talespråkene.

De skandinaviske tegnspråkene ligner på hverandre, på samme måte som talespråkene ligner. Spesielt ligner norsk og dansk tegnspråk på hverandre.

Norsk tegnspråk

Foto, norsk tegnspråk
Døve og andre som har tegnspråk som morsmål, har krav på å få informasjon på dette språket. Bildet viser en tolk som oversetter til norsk tegnspråk.
Av /NTB.

Norsk tegnspråk er et minoritetsspråk. Det har offisiell status som språk i Norge. Tegnspråk blir regnet som morsmålet til de fleste døve i Norge. Døve barn har tegnspråk som fag på skolen.

Barn med døve foreldre kan også ha norsk tegnspråk som førstespråk, selv om barna ikke er døve.

Oppbygging

Tegnspråk er et fullverdig språk. Det har utviklet seg blant døve, og er et naturlig språk. Derfor er det mye som er likt talespråket. Det som gjør tegnspråk og talespråk forskjellige, er først og fremst at tegnspråk bruker hendene og kroppen, mens talespråk bruker stemmen til å kommunisere med.

En viktig grammatisk forskjell er hvordan språket er bygget opp. Eksempel: Når man snakker, må ordene komme etter hverandre. Det er ikke mulig å si to ord samtidig.

I tegnspråk kan man vise flere tegn på samme tid. For eksempel kan spørsmålet «Er du sulten?» bli vist på norsk tegnspråk ved at to tegn blir utført med hver sin hånd. På denne måten blir rekkefølgen på tegnene mindre viktig. Dette er forskjellig fra norsk talespråk, der rekkefølgen til ordene er viktig.

Historie

Man finner spor av tegnspråk langt tilbake i tid. I Midtøsten har man funnet eksempler på tegnspråk fra i alle fall 1000-tallet fvt.

I Europa er det spor av tegnspråk fra Aleksander den stores tid (356–323 fvt.) og fram til i dag.

Norsk tegnspråk har eksistert sien 1815.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Per Holck
Professor emeritus, dr. med., Universitetet i Oslo