Kartet viser Dansk markert med rødt i Danmark, norsk markert med blått i Norge og på Svalbard, svensk markert med grønt i Sverige og islandsk markert med rosa på Island. Færøysk er markert med en mørkere rosa.
Kart over de fem nordiske språkene. Selv om Finland er et nordisk land, er ikke finsk et nordisk språk.
Nordiske språk
Lisens: CC BY NC SA 3.0
Foto av runene på Eggjasteinen
Denne steinen er fra 600-talet, da man brukte runer i stedet for bokstaver. Rundt 200 runer er risset inn i steinen. På denne tiden utviklet urnordisk seg til norrønt.
Foto av runene på Eggjasteinen
Av .
Lisens: CC BY SA 3.0

De nordiske språkene er norsk, svensk, dansk, islandsk og færøysk. I utgangspunktet var alle disse språkene samme språk, urnordisk. Etter vikingtiden har de utviklet seg til egne språk.

Selv om Finland og Grønland er nordiske land, er ikke finsk og grønlandsk nordiske språk.

Utbredelse

Til sammen 20 millioner mennesker snakker de nordiske språkene. Nesten alle bor i Norden.

Fra urnordisk til norrønt

Norsk, svensk, dansk, islandsk og færøysk var en gang samme språk. Dette språket kalles urnordisk. Urnordisk ble brukt i Norge fram til år 700 evt.

Urnordisk ble skrevet med runer. Den eldste runeskriften som er funnet er fra 200 år evt. Folk har snakket språket før det, men man vet ikke hvor lenge.

De urnordiske ordene var ganske lange sammenliknet med moderne nordiske språk. For eksempel:

  • laukaR i stedet for lauk og løk
  • kuningaR i stedet for konge

Fra år 500 begynte urnordisk å forandre seg. Fra år 700 ble det til norrønt. Norrønt var språket i vikingtiden. Folk i Norge, Sverige og Danmark snakket nesten likt.

Da vikingene seilte rundt i verden, spredte de det norrøne språket. For eksempel er de engelske ordene happy, kid, club og bag norrøne ord som kommer fra vikingene.

På 800-tallet flyttet folk fra Norge til Island og Færøyene. Islandsk og færøysk ligner fortsatt ganske mye på norrønt.

Utviklingen etter vikingtiden

I middelalderen ble norsk, svensk og dansk påvirket av nedertysk. Det er fordi disse landene hadde mye kontakt med tyske handelsfolk. Flere av de norrøne ordene ble byttet ut med nedertyske. Språkene fikk også helt nye, nedertyske ord.

Norsk, svensk og dansk lånte også flere ord fra latin, som var språket man brukte i kirken. Svensk ble i tillegg påvirket av fransk.

Danmark var lenge det mektigste landet i Norden. Det påvirket språket i de andre landene. Mellom 1380 og 1814 var Norge i union med Danmark. Derfor måtte man skrive dansk i Norge.

Fortsatt lærer alle barn på Grønland og Færøyene dansk på skolen.

Andre språk i Norden

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Marit Julien
Professor i nordiske språk, Lunds universitet