skogbunn med lite planter og små trær med grønne blader
Skog med tretypene alm og lind i Gjøvik kommune i Innlandet.
Alm-lindeskog
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Løvskog er skog med trær som har blader og ikke nåler. Løvskog finnes over nesten hele verden.

Løvtrær kan miste bladene sine om høsten, som i Norge, eller være grønne hele året. I tropisk regnskog er bladene grønne hele året.

Løvskog i Norge

Det kan være mye næring i jorda i løvskoger. Trærne mister bladene sine om høsten. Bladene blir til ny jord når meitemarker og andre dyr spiser dem. Det gjør at mange forskjellige planter kan vokse i løvskogene.

Det er to typer løvskog i Norge: Varmekjær løvskog og boreal løvskog.

Varmekjær løvskog

I varmekjære løvskoger vokser det trær som trenger et klima med varme somre og korte vintre. Det finnes i små områder sør i Norge opp til Trøndelag.

Varmekjære løvtrær er bøk, eik, ask, alm og lind. Varmekjære løvskoger er levested for mange arter av sopp, dyr og planter.

Boreal løvskog

Boreale løvskoger dekker nesten 30 prosent av Norges skogsområder. Trærne der trenger ikke like mye varme som trærne i de varmekjære løvskogene.

Det mest vanlige treet i Norge, bjørk, vokser i boreale løvskoger. Bjørk er det treet som vokser høyest opp mot tregrensenfjellet. Andre trær er osp, rogn, or, selje og hegg.

Boreal løvskog finnes særlig i øst i Asia, Europa og øst i Nord-Amerika.

Løvskog i verden

Regnskogene består av løvtrær. I tropiske regnskoger mister ikke trærne alle bladene på én gang. Jorda i regnskogen er derfor ikke like næringsrik som i andre typer løvskog. Regnskogene har et tropisk klima som er uten årstider.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Lars Sandved Dalen
Dr. scient., NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi