Det står flammer opp av en liten boks. tjukk, hvit røyk sprøytes mot flammene, som er mindre der den hvite røyken treffer.
Karbondioksid brenner ikke og kan brukes til å slukke brann.
Foto av brannslukking.
Av /Shutterstock.

Karbondioksid er en gass som finnes i lufta, og som dyr og mennesker puster ut av lungene.

Karbondioksidgassen består av molekyler. Den kjemiske formelen er CO2. Det betyr at hvert karbondioksidmolekyl er satt sammen av ett karbon-atom og to oksygen-atomer.

Karbondioksid er en av flere drivhusgasser.

Planter tar opp karbondioksidgass og vann og lager sukker av det. Denne prosessen kalles fotosyntese.

Egenskaper

Karbondioksid er en gass ved romtemperatur. Den lukter og smaker svakt syrlig og er uten farge.

Karbondioksidgass er lett å løse opp i vann. Da blir det dannet karbonsyre. Før kalte man dette for kullsyre. Det er dette som lager boblene i brus.

Karbondioksid går fra gass til fast stoff når den fryses ned til –78,5 celsius. Da kalles det for tørris. Tørris finnes ikke naturlig på Jorda, men kan lages på laboratorium.

Forekomst

Det finnes karbondioksid i Jordas overflate. Nær vulkaner er det for eksempel vanlig at det kan komme opp karbondioksidgass fra sprekker i bakken. Noe karbondioksidgass er også løst i havet og i innsjøer.

Det finnes litt karbondioksidgass i luft.

Bruk

Karbondioksidmolekylet er veldig stabilt. Gassen er ikke brennbar. Derfor kan den brukes til å slukke brann.

Karbondioksidgass blir også brukt til å lage bobler i brus og mineralvann. Mange prosesser i industri bruker karbondioksid.

Forbrenning

Kull, naturgass og olje inneholder grunnstoffet karbon. Når stoffer som inneholder karbon brenner i luft, blir det dannet karbondioksidgass, og det frigjøres energi. Energien kan brukes til å kjøre en bil eller varme opp et hus.

Dette skjer også i levende vesener, men her skjer forbrenningen med mye lavere temperatur. Mennesker og dyr puster inn oksygengass fra lufta. Oksygen reagerer med maten man spiser og frigjør energi og karbondioksid. Dette kalles celleånding. Karbondioksidgassen tas opp i blodet og pustes ut gjennom lungene.

Drivhusgass

Karbondioksid er en av flere drivhusgasser. Et drivhus fanger varmeenergi. Karbondioksidgass bidrar til å fange varme fra Sola og varmer opp Jorda. Uten drivhuseffekten ville Jorda vært mye kaldere ennn i dag. Da ville gjennomsnittstemperaturen vært omtrent −18 °C. Men for mye drivhusgasser er med på å gjøre Jorda varmere.

Les mer i Lille norske leksikon

  • kjemi
  • drivhuseffekten
  • klimaendringer
  • global oppvarming

Faktasjekk av

Unni Eikeseth
NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet