Hvis det står om liv og helse, ring 113
Ring nærmeste legevakt på 116 117

Mental Helse Hjelpetelefonen
Telefon: 116 123 (hele døgnet)
Chat: Sidetmedord.no 

Alarmtelefonen for barn og unge
Telefon: 116 111 (hele døgnet)
Chat: 116111.no

Røde Kors: Kors på halsen
For alle under 18 år
Telefon: 800 33 321
Chat: korspahalsen.no

Kirkens SOS
Telefon: 224 00 040 (hele døgnet)

Vold og overgrepslinjen
Telefon: 116 006

Psykiske sykdommer er sykdommer som påvirker tanker og følelser. En som er psykisk syk, har så dårlig psykisk helse at det er vanskelig å leve på den måten hen ønsker. Psykisk sykdom påvirker hverdagen, skole eller jobb, og forholdet til familie og venner.

En som er psykisk syk, kan ha problemer å gjøre helt vanlige ting. En person med sosial angst kan for eksempel være så redd for å møte folk at hen ikke tør å gå ut av huset. Da er det vanskelig å gå på jobb eller skole, eller bli kjent med andre. Mange psykiske sykdommer kan også gjøre det vanskelig å be om hjelp.

Mellom 15 og 20 prosent av alle i Norge har psykiske sykdommer. Noen er syke i en periode og blir friske igjen, andre er syke hele livet.

Det går an å få hjelp med alle typer psykiske sykdommer.

Typer

Det finnes mange typer psykiske sykdommer. Noen vanlige typer er:

Det varierer hvor alvorlige sykdommene er og hvor mye hjelp man trenger.

Noen har mild angst eller depresjon som kan gå over av seg selv.

Andre typer psykisk sykdom kan være farlig for den som er syk eller for andre rundt. En som har psykose, for eksempel, kan miste helt kontakt med virkeligheten. Da kan personen være så redd eller sint at hen gjør farlige ting som hen normalt aldri ville gjort. Hvis man får psykose, må man ha hjelp av helsevesenet.

Det går an å ha flere psykiske sykdommer samtidig.

Behandling

Det finnes hjelp og behandling for psykiske sykdommer. En spesialist, som en lege, psykolog eller psykiater, kan sette en diagnose og gi behandling. Når det skal settes en diagnose, har spesialisten en liste med ting som er typiske for en bestemt sykdom, for å undersøke om pasienten har denne sykdommen.

De fleste av de psykiske sykdommene behandles med at pasienten snakker med en psykolog eller psykiater. Det kalles samtaleterapi. For en del sykdommer finnes det også medisiner.

Personer under 18 år kan be om hjelp hos helsesykepleier på skolen, fastlegen eller på helsestasjon for ungdom. Så kan disse sende pasienten videre til BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) for å få mer hjelp, hvis det trengs.

Personer over 18 år kan be om hjelp hos psykisk helsehjelp i kommunen eller hos fastlegen. Fastlegen kan sende pasienten videre til distriktspsykiatrisk senter (DPS) om hen trenger mer hjelp.

Noen kan trenge å bli innlagt på sykehus for å bli behandlet.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jan Ivar Røssberg
Professor i psykiatri, Universitetet i Oslo