Faktaboks

OCD

forkortelse for obsessive compulsive disorder

Hvis det står om liv og helse, ring 113
Ring nærmeste legevakt på 116 117

Mental Helse Hjelpetelefonen
Telefon: 116 123 (hele døgnet)
Chat: Sidetmedord.no 

Alarmtelefonen for barn og unge
Telefon: 116 111 (hele døgnet)
Chat: 116111.no

Røde Kors: Kors på halsen
For alle under 18 år
Telefon: 800 33 321
Chat: korspahalsen.no

Kirkens SOS
Telefon: 224 00 040 (hele døgnet)

Vold og overgrepslinjen
Telefon: 116 006

OCD er en psykisk sykdom. En som har OCD har en sterk følelse av at hen tenke eller gjøre bestemte ting, og det er vanskelig å la være. Følelsene er så sterke at det går ut over hvordan hen lever livet sitt. Følelsene dukker opp igjen og igjen. Denne typen tanker og handlinger kalles tvangstanker og tvangshandlinger.

Omtrent 2 av 100 personer får diagnosen OCD. Jenter som har sykdommen, får den vanligvis i slutten av tenårene. Hos gutter kan den vises så tidlig som på barneskolen.

Tvangstanker

Tvangstanker er tanker som dukker opp igjen og igjen, uten at personen ønsker eller velger det selv. En som har tvangstanker, kan forstå at tankene ikke er sanne. Samtidig kan hen være veldig redd for at det kan være sant. Tankene kan føre til at personen gjør ting hen egentlig ikke vil, eller ting hen skjønner at er unødvendig.

Eksempler på tvangstanker:

 • Tanker om at noe fælt skal skje hvis man ikke gjør noe for å hindre det. For eksempel kan man ha en følelse av at huset kommer til å brenne ned om man ikke tar på alle veggene.
 • Ekstrem frykt for skitt og bakterier.
 • Tanker om å slå, gjøre noe ekstremt flaut eller rope stygge ord når man er sammen med andre.
 • Sterkt ønske om at ting må være ordnet i et system.

Tvangshandlinger

Tvangshandlinger er ting man gjør for å kvitte seg med angst eller for å gjøre angsten mindre. Den som er syk, gjør tvangshandlingen for å unngå at forferdelige ting skal skje. Personen vet ofte at det ikke er sant at noe forferdelig kan skje. Samtidig er det veldig vanskelig å la være å gjøre tvangshandlingen. Det kan føles enklere å gjøre handlingen enn å ta sjansen på at noe kan skje.

Eksempler:

 • Vaske, skure og sprite alt for at ingen bakterier skal være der. Personen holder seg gjerne inne i sitt eget hjem.
 • Slutte å snakke i frykt for å si noe som ikke passer seg.
 • Slå av og på lyset 100 ganger. Personen kan gjerne starte på nytt om hen er usikker på om hen gjorde det akkurat 100 ganger.
 • Telle ting, ofte i system, igjen og igjen.

Følger

En som har OCD kan oppleve ulike problemer, som:

 • Klarer ikke å delta på sosiale aktiviteter som hen egentlig ønsker å være med på
 • angst eller depresjon
 • Ha problemer med å få gjort andre ting fordi tvangshandlingene tar så lang tid
 • Få sår og skader på grunn av for mye såpe og håndsprit
 • Føle skam

Behandling

Det er mulig å komme ut av OCD, men det krever mye arbeid. Å snakke med en psykolog eller psykiater er en vanlig type behandling. Man kan få trening i å mestre situasjoner som gir tvangstanker eller tvangshandlinger. Det går også an å få medisiner mot angst eller depresjon.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jan Ivar Røssberg
Professor i psykiatri, Universitetet i Oslo