Hvis det står om liv og helse, ring 113
Ring nærmeste legevakt på 116 117

Mental Helse Hjelpetelefonen
Telefon: 116 123 (hele døgnet)
Chat: Sidetmedord.no 

Alarmtelefonen for barn og unge
Telefon: 116 111 (hele døgnet)
Chat: 116111.no

Røde Kors: Kors på halsen
For alle under 18 år
Telefon: 800 33 321
Chat: korspahalsen.no

Kirkens SOS
Telefon: 224 00 040 (hele døgnet)

Vold og overgrepslinjen
Telefon: 116 006

Psykisk traume er en skade på den psykiske helsa. Når man har et psykisk traume, har man opplevd noe som gir psykiske plager i ettertid. Et eksempel på slike plager er at man kan få fæle mareritt etter å ha blitt ranet.

Traumatiske opplevelser

Det som skjedde da man fikk traumet, kalles en traumatisk opplevelse. Å være i en situasjon man ikke mestrer, har kontroll over eller kan komme seg ut av, kan gi traumer.

Opplevelser som kan gi traumer:

 • skjer ofte plutselig
 • gjør at man mister kontroll eller blir overveldet
 • gjør at man føler seg helt hjelpeløs
 • gjør at man er livredd eller kan dø
 • gjør at man blir alvorlig skadet
 • er at man ser noe veldig fælt, som et overgrep eller at noen dør

En bestemt opplevelse kan gi traumer hos én person, men ikke hos en annen som opplevde det samme. Det er ikke bare farlige situasjoner man kan få traumer av. Å oppleve noe som føles veldig vondt kan også være traumatisk.

Eksempler på opplevelser som kan gi traumer:

 • mobbing
 • å bli hengt ut på internett
 • å bli truet
 • sykdom
 • skilsmisse
 • å leve eller jobbe med en psykisk syk person
 • å bli sviktet
 • at noen man er glad i dør eller flytter
 • å oppleve krig eller flykte fra krig

Behandling

Det kan ta lang tid fra den traumatiske opplevelsen til man får plager. Mange har traumer lenge, kanskje resten av livet. Andre får behandling og kan bli bedre.

Det er psykologer og psykiatere som behandler psykiske traumer. Det kan skje alene eller i en gruppe. Traumer kan gjøre at man får mange typer psykiske sykdommer, for eksempel angst, spiseforstyrrelser eller depresjon. Det finnes medisiner som demper noen av de psykiske plagene, eller gjør det lettere å få sove.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jan Ivar Røssberg
Professor i psykiatri, Universitetet i Oslo