Faktaboks

helsesykepleier

tidligere kalt helsesøster

Helsesykepleier er en type sykepleier. De har tatt mer utdanning for å arbeide med helsa til barn, ungdommer, foreldre og familier. En helsesykepleier er en spesialist.

Helsesykepleiere kan jobbe med helsa til én person av gangen, eller med helsa til alle som bor i et stort eller lite samfunn. I Norge er det gratis å gå til helsesykepleier.

Oppgaver

Helsesykepleiere gir råd, veileder og underviser. De kan også ha mange andre oppgaver, som å:

 • undersøke helsa til barn og ungdom
 • forebygge smitte
 • sette vaksiner
 • undervise om seksualitet
 • gi informasjon om prevensjon
 • gi omsorg og støtte til barn
 • snakke med folk som har det vanskelig
 • veilede foreldre i hvordan de kan ta seg av barnet sitt, for eksempel amming eller kosthold

Om det er nødvendig, kan en helsesykepleier sende en pasient videre til en annen spesialist. Det kan for eksempel være en lege eller psykolog.

Taushetsplikt

Helsesykepleiere har taushetsplikt. Det betyr at de ikke kan fortelle til andre noe de snakker om eller hører på jobb. Taushetsplikten er streng. En helsesykepleier som bryter taushetsplikten, kan miste jobben. Helsesykepleiere har for eksempel ikke lov til å fortelle foreldrene eller lærerne noe et barn eller en ungdom har fortalt dem.

Et unntak er hvis en helsesykepleier tror at et barn eller en ungdom ikke har det trygt. Da har de plikt til å melde fra til barnevernet, selv om de egentlig har taushetsplikt.

Arbeidsplasser

En helsesykepleier jobber vanligvis i en kommune eller bydel. Jobben gjøres som regel på:

 • helsestasjoner
 • skolehelsetjenesten
 • helsestasjoner for ungdom
 • kontor for asylsøkere og flyktninger
 • kontor for vaksiner og smittevern

Skolehelsetjenesten er gratis for elever på barneskolen, ungdomsskolen og videregående skole. Tilbudet finnes i alle kommuner i Norge.

Utdanning

Det er ikke mulig å bli helsesykepleier uten å studere sykepleie først. Dette er en treårig bachelorgrad. Ofte må en sykepleier også jobbe i minst ett år som sykepleier før de kan søke utdanning for å bli helsesykepleier.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Geir Sverre Braut
Professor, Høgskulen på Vestlandet