Faktaboks

BUP

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk

BUP er et sted der barn og ungdom under 18 år får hjelp med psykiske sykdommer eller dårlig psykisk helse. Der jobber det blant annet psykologer, psykiatere som også er leger, sykepleiere og sosionomer. De som får hjelp på BUP kommer på timer om dagen, men legges ikke inn over natten. Dette kalles poliklinisk behandling.

For å få time hos BUP, er det nødvendig med en henvisning. En henvisning er et brev fra fastlegen eller helsestasjon for ungdom. Tilbudet på BUP er gratis, men det er ikke alle som søker som får plass. Alle deler av landet har sin egen BUP.

De som er over 18 år får det samme tilbudet på DPS.

Hjelp fra BUP

Barn og ungdom kan få tilbud om behandling hos BUP når vanskelige tanker og følelser kommer i veien for hverdagen. De kan for eksempel streve med å spise, sove eller konsentrere seg.

Andre som blir henvist til BUP, kan for eksempel ha angst, depresjon eller spiseforstyrrelser. De kan også være avhengige av spill eller rus.

Utredning og behandling

De fleste barn og ungdommer kommer til BUP sammen med de voksne hjemme. De som jobber på BUP starter da med å finne ut hva slags problemer barnet eller ungdommen har. Dette kalles en utredning.

I utredningen kan de bruke flere forskjellige verktøy:

  • De snakker med barnet eller ungdommen selv
  • De snakker med de voksne rundt, som foreldre eller lærere
  • De fyller ut spørreskjema
  • De gjør tester

Etterpå foreslår BUP en behandling som passer. Barnet eller ungdommen og de voksne hjemme bestemmer hvilken behandling de vil ha. Behandling kan for eksempel være:

  • Å prate med psykolog
  • Øvelser
  • Aktiviteter sammen med andre barn og unge
  • Medisiner

Samarbeid med foreldre og skole

BUP samarbeider ofte med foreldre eller skolen. En helsesykepleier kan for eksempel legge merke til et barn som har det vanskelig. Helsesykepleieren sender barnet videre til fastlegen. Fastlegen kan da skrive ut en henvisning til BUP. Andre ganger er det foreldre som ber om hjelp til barnet sitt.

Rettigheter hos BUP

BUP er frivillig. Barn og ungdom får lov til å være med å bestemme hva som skal skje på BUP. Alle som jobber på BUP har taushetsplikt. Det betyr at det er ulovlig for dem å fortelle noen hva som skjer på BUP. I noen tilfeller er det bestemt i lovene at BUP skal gi opplysninger til barnevernet. Ungdommer som har fylt 16 får bestemme hva BUP kan fortelle videre til foreldre.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Geir Sverre Braut
Professor, Høgskulen på Vestlandet