Helsestasjon er et sted der barn, ungdommer og gravide kan få hjelp med helsa. Helsestasjonen er en del av helsevesenet og det er gratis å få behandling der.

Ansatte

På helsestasjonen jobber det helsesykepleiere, leger, fysioterapeuter og jordmor. Alle som jobber på helsestasjoner har taushetsplikt.

Helsestasjonen samarbeider også med psykologer, fastleger, barnehager, barnevern og PPT hvis det er nødvendig.

Typer

Det finnes ulike helsetjenester for barn og ungdom opptil 20 år:

  • helsestasjon for barn, der går gravide og barn opptil fem år
  • skolehelsetjeneste for barn og ungdom fra barneskolen til videregående
  • helsestasjon for ungdom (HFU)

Helsestasjon for små barn

Helsestasjon er for gravide og for barn fra de er født til de begynner på skolen.

Alle barn har rett på 14 møter på helsestasjonen. De som jobber på helsestasjonen følger med på at barnet er friskt og utvikler seg normalt. Barnet blir målt og veid og får vaksiner på helsestasjonen.

Foreldre og foresatte får råd om hvordan de skal ta vare på barnet. Det er de voksne hjemme som har ansvar for at barnet blir sjekket på helsestasjonen. Familier kan ta kontakt med eller møte opp på helsestasjonen selv. Helsestasjonen kaller barnet inn til kontroll hos helsesykepleier og lege når det er:

  • 6 uker
  • 6 måneder
  • 1 år
  • 2 år
I tillegg blir babyer kalt inn til flere kontroller hos helsesykepleier før de blir ett år.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er et tilbud som finnes i skoletiden. Alle kommuner og fylker skal ha skolehelsetjeneste. I skolehelsetjenesten jobber det helsesykepleier og lege, og noen ganger fysioterapeut eller psykolog.

Skolehelsetjenesten skal hjelpe elever med å trives på skolen, til å ha god helse og til å mestre hverdagen. Man kan snakke med en helsesykepleier hvis man har problemer. Skolehelsetjenesten samarbeider med skolen og med fastlegen. Skolehelsetjenesten kan også gi vaksiner som staten anbefaler at alle barn i Norge får.

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er et gratis tilbud til ungdommer mellom 12 og 20 år. På helsestasjon for ungdom kan man snakke med en helsesykepleier eller lege.

Man kan for eksempel få råd om:

På helsestasjon for ungdom kan man teste gratis hvis man tror man er gravid eller har en seksuelt overførbar sykdom. Man kan også få råd om prevensjon og resept på prevensjon. Helsestasjon for ungdom deler ut gratis kondomer.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Geir Sverre Braut
Professor, Høgskulen på Vestlandet