Hvis det står om liv og helse, ring 113
Ring nærmeste legevakt på 116 117

Mental Helse Hjelpetelefonen
Telefon: 116 123 (hele døgnet)
Chat: Sidetmedord.no 

Alarmtelefonen for barn og unge
Telefon: 116 111 (hele døgnet)
Chat: 116111.no

Røde Kors: Kors på halsen
For alle under 18 år
Telefon: 800 33 321
Chat: korspahalsen.no

Kirkens SOS
Telefon: 224 00 040 (hele døgnet)

Vold og overgrepslinjen
Telefon: 116 006

Depresjon er en veldig vanlig psykisk sykdom. Mennesker som er deprimerte, har tunge tanker og føler mindre glede.

Depresjon kan komme i perioder og gå over igjen. Det varierer hvor lenge en periode varer. Det finnes god behandling mot depresjon, og det er derfor viktig å ta imot hjelp.

Symptomer

Folk er forskjellige, og ikke alle har de samme symptomene hvis de er deprimerte. Noen deprimerte har det slik:

 • De føler ingen glede.
 • De føler seg tomme.
 • De har liten eller ingen interesse for ting de egentlig liker.
 • De føler seg trøtte og har lite energi.
 • De har trege bevegelser eller er aldri i ro.
 • De strever med å konsentrere seg eller følge med.
 • De tenker negativt om framtida.
 • De skader seg selv eller tenker på å gjøre det.
 • De kan sove dårlig, for lite eller veldig mye.
 • De har veldig lyst på mat eller lite lyst på mat i det hele tatt.
 • De kan gå mye opp eller mye ned i vekt.

Inndeling

Leger skiller mellom mild, moderat og alvorlig depresjon.

De som har mild depresjon kan ofte fungere greit i livet sitt, men de kan ha noen problemer med andre folk eller på jobb eller skole.

De som har moderat depresjon har problemer med å leve som de pleier. De fungerer dårlig i hverdagen, med andre folk og på jobb eller skole.

De som har alvorlig depresjon fungerer ikke hjemme, med andre folk eller på jobb eller skole. De strever med å gjøre vanlige ting, for eksempel å stå opp av senga, vaske seg og spise.

Årsaker

Det kan være vanskelig å finne årsaken til at noen blir deprimert. Forklaringen kan ligge langt bak i tid, noen ganger fra personen var barn.

De negative tankene kan komme av:

 • Mange skuffelser og tap da de var barn
 • At de har blitt sviktet
 • Følelse av å ikke mestre noe
 • Følelse av å være hjelpeløs
 • Sinne mot seg selv
 • En opplevelse av å ikke strekke til eller være god nok
 • Traumer etter vonde opplevelser

Gener og arv spiller også en rolle. Noen personer har lettere for å tenke tunge tanker og har større vansker med å komme seg ut av det enn andre.

Noen sykdommer kan også gjøre folk deprimerte. For eksempel lavt stoffskifte, for lite vitamin B12 og noen hjernesykdommer. Folk som er bipolare, opplever depresjon.

Noen opplever depresjon på vinteren, når de får for lite dagslys.

Behandling

Det finnes flere typer behandling mot depresjon. De aller fleste blir friske, særlig hvis de tar imot hjelp.

Mild depresjon kan behandles med:

 • Terapi, der den som er syk snakker med en psykolog eller psykiater
 • Apper og programmer der man hjelper seg selv
 • Fysisk aktivitet og frisk luft

Moderat depresjon kan behandles med:

 • Medisiner
 • Terapi

Alvorlig depresjon kan behandles med:

 • Medisiner
 • Terapi
 • Behandling der man blir lagt i narkose og får støt av strøm gjennom hjernen

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jan Ivar Røssberg
Professor i psykiatri, Universitetet i Oslo