Psykisk helse handler om hvordan man føler seg og tenker, og om hvordan man har det i livet. God psykisk helse kan bety at man trives med livet sitt, føler glede, har god selvtillit, takler utfordringer og har et greit forhold til folk rundt seg. Dårlig psykisk helse kan bety at man har psykiske plager eller psykiske sykdommer.

Alle har en psykisk helse, og den henger sammen med hvordan kroppen virker. Hvis den psykiske helsa ikke er god, kan man få plager i kroppen i tillegg. Er man nervøs over lang tid, kan man for eksempel få spenninger og smerter i musklene. Og hvis man har skader eller sykdommer i kroppen, kan det gjøre at den psykiske helsa blir dårligere.

Det er mest vanlig å snakke om psykisk helse i forbindelse med psykiske plager eller sykdommer. Hvis man har god psykisk helse, snakker man ofte ikke så mye om det. Hvor god psykisk helse man har, varierer gjennom livet.

Psykisk helse brukes ofte i navnet til steder som gir behandling for psykiske sykdommer.

God psykisk helse

En som har god psykisk helse:

  • har det bra i hverdagen
  • trives på skole eller jobb
  • føler glede
  • har normale svingninger i humør og følelser
  • takler de utfordringene som dukker opp
  • har et godt forhold til venner, familie og folk rundt seg

Vanlige psykiske plager

Stress og bekymring er vanlige psykiske plager. Det er normalt å være engstelig, redd og nedfor av og til. Mange har psykiske plager i korte eller lengre perioder i livet. Selv om dette kan være slitsomt og vondt, betyr det ikke nødvendigvis at man er syk.

Psykiske sykdommer

Noen ganger blir de psykiske plagene så store at det går ut over personens hverdag, skole eller jobb. Da er det snakk om psykiske sykdommer. Det er sykdommer som gjør det vanskelig å leve det livet man ønsker.

Mennesker med psykiske sykdommer kan ha problemer med å gjøre helt vanlige ting, som å gå på jobb eller skole. Sykdommene kan også gjøre det vanskelig å be om hjelp.

Noen vanlige psykiske sykdommer er angst, depresjon, bipolar og spiseforstyrrelser.

Hjelp og behandling

Hvis man har problemer eller bekymringer, hjelper det som regel å snakke med noen man stoler på. Familie, venner, en lærer, en kollega, en sjef eller en helsesykepleier kan gi god støtte og råd.

Hvis problemene er så store at det er snakk om psykiske sykdommer, bør man be om hjelp. Da begynner man med å snakke med fastlegen. En spesialist, som en lege, psykolog eller psykiater, kan sette en diagnose og gi behandling.

Barn og ungdom under 18 år kan be om hjelp hos helsesykepleier på skolen eller på helsestasjon for ungdom. Disse kan sende personen videre til BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) for å få mer hjelp, hvis det trengs.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Jan Ivar Røssberg
Professor i psykiatri, Universitetet i Oslo