Fastlege undersøker øret til et barn med et spesielt forstørrelsesglass

Fastlegen tar imot pasienter i alle aldre, med alle slags problemer. De skal finne ut hva pasienten trenger, og så gi dem råd, medisiner eller sykemelding. Hvis pasienten trenger mer hjelp enn fastlegen kan gi, sender fastlegen pasienten videre til spesialist eller sykehus.

Foto
Av /NTB.

En fastlege er en type lege. Alle som bor i en norsk kommune, har rett til en fastlege. Dette kalles fastlegeordningen. En lege som har en avtale med en kommune om å delta i denne ordningen, kalles en fastlege.

Første møte med helsevesenet

Alle som har en fastlege, kan gå til fastlegen når de trenger lege. Unntaket er hvis de blir plutselig syke eller skadet når kontoret til fastlegen er stengt, da må de ringe legevakt eller nødnummeret 113. Fastlegen skal være pasientens første kontakt med helsevesenet.

De fleste fastleger jobber på et legekontor med flere andre fastleger. Der jobber det også helsesekretærer. Alle som jobber på et legekontor har taushetsplikt.

Oppgaver

Mange fastleger er spesialister i allmennmedisin. Da kan de hjelpe med det meste av fysiske og psykiske plager.

Fastlegens oppgaver kan være å:

Fastlegen tar imot pasienter med alle slags problemer. De har ansvar for å sende pasienten videre til spesialister hvis det er nødvendig. Psykiatere og øyeleger er eksempler på spesialister.

Bytte fastlege

Alle i Norge har rett til å ha en fastlege. Pasienter som er over 16 år, kan selv velge hvilken fastlege de vil ha, så lenge fastlegen har ledig plass. Hver fastlege har ansvaret for en lang liste med pasienter. Pasienter som er under 16 år, må få hjelp av foresatte til å bytte lege.

For å bytte fastlege må man logge seg inn på den statlige nettsiden helsenorge.no. Hver person kan bytte fastlege to ganger i året. Hvis den fastlegen man har lyst på ikke har ledig plass, kan man stå på venteliste.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Geir Sverre Braut
Professor, Høgskulen på Vestlandet