Faktaboks

DPS

distriktspsykiatrisk senter

Foto av Tiller DPS

DPS står for distriktspsykiatrisk senter. Alle som bor i Norge skal ha tilgang til et DPS. For å få time hos DPS må man først gå til fastlegen og be om hjelp.

Foto av Tiller DPS
Av /NTB.

DPS er et sted hvor voksne mennesker med psykisk sykdom kan få hjelp og behandling. DPS er en del av helsevesenet, og de som jobber der er spesialisterpsykisk helse.

Barn og ungdom får lignende hjelp hos BUP.

Hjelp fra DPS

Pasienter som får hjelp fra DPS, får timer på dagtid. Dette kalles poliklinisk behandling. De fleste får altså hjelp uten å være innlagt. Mange DPS-er kan også legge inn pasienter som må bli passet på gjennom natten.

På et DPS jobber det psykiatere, sykepleiere, psykologer, vernepleiere og sosionomer. De som jobber på DPS, er spesialister. Disse kan hjelpe med mange forskjellige plager, slik som:

De som jobber på DPS har taushetsplikt.

Organisering

For å få time må man først gå til fastlegen. Fastlegen vurderer om hen kan hjelpe pasienten selv, eller om pasienten trenger hjelp på et DPS. Det kan være lang ventetid for å få hjelp på et DPS. Ventetiden kan avhenge av hvor stort behov man har for hjelp. Man må ha fått en diagnose for å få behandling ved DPS.

Pasienten betaler bare en egenandel for behandling på DPS. Resten av regningen betaler staten.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Geir Sverre Braut
Professor, Høgskulen på Vestlandet