Faktaboks

lege

doktor

Legen og den gravide er på et sykehusrom. Legen er kledd i en hvit uniform og bruker en maskin for å se inn i magen på den gravide. Bildet av babyen ses på en skjerm.
Leger passer på mennesker gjennom hele livet: Fra mennesker blir født til de dør. Leger kan ofte behandle syke, så de blir friske igjen. De skal også passe på at folk unngår å bli syke, for eksempel ved å gi vaksiner. På bildet følger en lege med på et barn mens det ligger i magen, og sjekker at alt er i orden.
Foto av gravid kvinne som får ultralyd på et sykehus
Av /NTB.

Lege er en person som jobber med å forebygge og behandle sykdommer og skader. De skal finne ut hva som feiler en pasient og gi dem riktig behandling og medisin.

For å bli lege, må man studere medisin på et universitet og så bli godkjent som lege av staten. Lege er en beskyttet tittel. Det er ikke lov til å kalle seg lege hvis man ikke har riktig utdanning og godkjenning. Grunnen til det er for at man skal være sikker på at alle leger har den kunnskapen de trenger for å gjøre en god og sikker jobb. Leger har taushetsplikt.

Oppgaver

En lege må være interessert i å hjelpe mennesker, og være flink til å kommunisere. De må følge med på nye medisiner, nytt utstyr og nye måter å behandle pasienter på.

Legens oppgaver kan være å:

Typer

Pasienten ligger på en båre. Legen har på seg en rød ytterdress som uniform og bruker hansker. Han klemmer på en ballong koblet til en maske, for å hjelpe pasienten å puste.
Leger kan bli spesialister innenfor mange deler av medisinen. Da har de lært seg mer enn andre leger om ett bestemt felt. Bildet viser en lege som er spesialist i å behandle folk som plutselig blir veldig syke eller hardt skadet. Han jobber i et helikopter som henter de aller sykeste pasientene. Faget kalles akuttmedisin. Slike leger må være ekstra flinke til å ta raske avgjørelser.
Foto av lege og pasient i et ambulansehelikopter
Av /NTB.

Alle leger må ha samme utdanning til å begynne med. Etter at de er blitt godkjente som leger, kan de bli spesialister innenfor en bestemt gren av faget. Da tar de mer utdanning.

Leger kan for eksempel bli spesialister i:

 • å operere, det kalles kirurgi
 • å behandle alvorlige psykiske sykdommer, det kalles psykiatri
 • å behandle kreft, det kalles onkologi
 • å behandle syke barn, det kalles pediatri
 • å kartlegge årsaker til sykdommer i befolkningen, det kalles samfunnsmedisin

Noen leger blir spesialister i allmennmedisin. Da kan de hjelpe med det meste av fysiske og psykiske plager. Mange slike leger jobber som fastleger.

Arbeidsplasser

Leger jobber på alle nivåer i helsevesenet.

 • sykehus
 • helsestasjon
 • legekontor
 • legevakt
 • sykehjem
 • legevakt
 • helseadministrasjon
 • bedriftshelsetjeneste
 • private praksiser
 • humanitære organisasjoner
 • forsvaret
 • forskning
 • politikk

Mange av de som driver sykehus eller avdelinger på sykehus er leger. Leger jobber også i staten, fylker og kommuner. Der jobber de blant annet med å bestemme:

 • hvordan helsevesenet skal fungere
 • hvilke medisiner som er trygge for folk å ta
 • hva slags behandling pasienter bør få
 • hva samfunnet skal gjøre hvis det blir pandemi

Utdanning

Legen må studere medisin i minst seks år på et universitet. Etter å ha gjennomført hele studiet, kan de bli godkjente som leger. Så må de jobbe i ett og et halvt år mens de får veiledning. Så blir de helt ferdige og kan begynne på utdanning som spesialister.

Mens de studerer, skal universitetet vurdere om de egner seg til å jobbe med mennesker og til å ha ansvar for medisiner. Leger må også få en attest fra politiet som sier at det er trygt at de jobber med barn og syke mennesker.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Geir Sverre Braut
Professor, Høgskulen på Vestlandet