Talespråk er språk som blir snakket. Det kalles også muntlig språk.

Talespråket er det språket man lærer seg naturlig fra man er spebarn.

Talespråket er det opprinnelige språket. Det begynte å utvikle seg når menneskene begynte å snakke for kanskje mer enn 100 000 år siden.

Mange av de ca. 7000 språkene i verden er fremdeles bare talespråk.

Skriftspråk er språk man bruker til å skrive og lese. Nesten alle regler i skriftspråket kommer opprinnelig fra talespråket.

Reglene i talespråket står som regel ikke i noen bok, men uten regler hadde det ikke vært noen språk, verken skriftlige eller muntlige.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Rolf Theil
Professor emeritus, Universitetet i Oslo