Minoritetsspråk er et språk som blir brukt av en mindre gruppe i et land. En mindre gruppe kalles en minoritet.

Det motsatte av minoritet er majoritet, som betyr flertall.

Eksempler på minoritetsspråk er:

  • spansk i USA, majoritetsspråket er engelsk
  • gæliske språk i Irland og Skottland, majoritetsspråk er engelsk.

Noen minoritetsspråk får færre og færre som bruker språket. Noen minoritetsspråk står i fare for å dø ut og forsvinne.

Minoritetsspråk i Norge

I Norge er det tre samiske språk som regnes som urfolksspråk, med et eget vern.

I tillegg har språkene til de nasjonale minoritetene et eget vern, og de har rett til å bruke språkene sine. Dette gjelder språkene kvensk, romanes og romani.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Rolf Theil
Professor emeritus, Universitetet i Oslo