Et vedtak er noe som er bestemt. Å gjøre et vedtak er å bestemme noe. Vedtak brukes blant annet i politikk, i staten og i organisasjoner.

Mange vedtak gjøres på møter, og ofte er det en avstemning som avgjør hva som blir bestemt. Da sier man at man har vedtatt noe, eller gjort et vedtak. Det er vanlig å skrive ned hva man har vedtatt.

Politikere gjør mange vedtak. Når politikerne i Stortinget vedtar lover kalles det lovvedtak. Andre vedtak Stortinget gjør kalles stortingsvedtak.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Dag Einar Thorsen
Førsteamanuensis i statsvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge