Foto
Stortinget er Norges nasjonalforsamling. Representantene er valgt fra forskjellige deler av landet, og fra forskjellige partier.
Stortingssalen med representanter
Av /NTB.

En nasjonalforsamling er en gruppe mennesker som er valgt av dem som bor i et land til å styre landet og lage lovene. I Norge heter nasjonalforsamlingen Stortinget.

Et annet ord for land er nasjon, og forsamling er et annet ord for samling av folk. I demokratiske land er det forsamlingen som nasjonen har valgt, altså nasjonalforsamlingen, som styrer landet.

I et diktatur er det som oftest én person, eller en liten gruppe mennesker, som bestemmer hvem som skal være i nasjonalforsamlingen.

Nasjonalforsamlingen kan lage nye lover, bestemme hvor mye skatt man skal betale, og fordele inntektene landet har.

Navn på nasjonalforsamlinger

Island heter nasjonalforsamlingen Alltinget. I Storbritannia heter den Parlamentet. I USA heter den Kongressen.

Parlament er et annet ord for nasjonalforsamling.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Dag Einar Thorsen
Førsteamanuensis i statsvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge