Foto av stemmesedler fra mange forskjellige partier i et stativ.
Stemmesedler fra stortingsvalget i 2017. Den som skal stemme må velge stemmeseddelen fra det partiet hen vil stemme på. Det går an å ikke stemme på noen, da må man velge stemmeseddelen nederst til høyre som det står «Blank stemme» på.
Stemmesedler fra stortingsvalget 2017
Av /NTB.

Stortingsvalg er et valg til Norges nasjonalforsamling, Stortinget. Det holdes hvert fjerde år.

I stortingsvalg kan alle norske statsborgere som er over 18 år få stemme. Da velger de hvem de synes skal få styre Norge de neste fire årene.

De som blir valgt til Stortinget, kalles representanter eller stortingsrepresentanter. De skal representere, altså snakke for, alle som har stemt på dem. Samtidig er de vanligvis valgt for et politisk parti. Et politisk parti er mennesker som er enige om de viktigste politiske spørsmålene.

Stortinget består av 169 representanter. Etter stortingsvalget må man finne ut hvem som har flertallet av representanter i Stortinget. De skal lage en ny regjering. Som oftest må flere partier samarbeide for å få nok representanter til å ha flertallet.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Dag Einar Thorsen
Førsteamanuensis i statsvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge