Parlamentarisme er en måte å styre samfunnet på. Det er en politisk styreform. Styreformen fungerer på den måten at regjeringen får styre landet så lenge den har støtte fra flertallet i nasjonalforsamlingen. Et annet ord for nasjonalforsamling er parlament.

En stat som styres med parlamentarisme kalles parlamentarisk.

Norge har parlamentarisme som styreform. Stortinget er Norges nasjonalforsamling. Det betyr at regjeringen i Norge styrer så lenge den har støtte fra flertallet i Stortinget.

Hvis regjeringen som styrer, som man kaller den sittende regjeringen, ikke har støtte fra flertallet i Stortinget, må de gå av. Den vanligste måten å miste denne støtten på, er å tape et stortingsvalg.

Men den sittende regjeringen kan også mister støtten fra flertallet i Stortinget utenom stortingsvalgene. Det kan skje på flere måter:

  • Mistillitsforslag
  • Kabinettspørsmål

Mistillitsforslag

Mistillitsforslag er en måte for Stortinget å tvinge regjeringen til å gå av. Det betyr at de må slutte å styre landet. Reglene for hvordan politikerne på Stortinget kan komme med mistillitsforslag står i Grunnloven.

Man trenger ikke gi noen grunn for et mistillitsforslag. At noen er uenige i regjeringens politikk eller bare vil bytte regjering er nok.

Hvis mistillitsforslaget får flertall i Stortinget, blir det vedtatt og regjeringen må gå av. De får fortsette å styre til man får lagd en ny regjering. Mistillitsforslag kan også komme til bare én, eller bare noen, av medlemmene i regjeringen.

Det er ulovlig for regjeringer og regjeringsmedlemmer å ikke gå av hvis mistillitsforslaget blir vedtatt. Hvis man ikke gjør det, kan man få straff.

Kabinettspørsmål

Kabinettsspørsmål er når regjeringen, truer med å gå av hvis ikke Stortinget stemmer slik de vil. Reglene for kabinettspørsmål står ikke i noen lov.

Regjeringen kan bruke kabinettspørsmål for å tvinge gjennom en sak i Stortinget som de mener er veldig viktig. De kan også stille kabinettspørsmål som svar til et mistillitsforslag. Noen ganger får regjeringen viljen sin fordi det ikke finnes noen andre som kan eller vil lage regjering.

Hvis Stortinget ikke stemmer slik regjeringen vil etter et kabinettspørsmål, vil regjeringen som regel gå av. Da trenger man en ny regjering ganske fort.

Andre styreformer

Noen land har ikke parlamentarisme som styreform. Da er det ikke flertallet i nasjonalforsamlingen som bestemmer, men for eksempel en president.

USA og Brasil er eksempler på demokratiske land som ikke har parlamentarisme.

Les mer i Lille norske leksikon

Faktasjekk av

Dag Einar Thorsen
Førsteamanuensis i statsvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge